Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Nyhetsarkiv for Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

To banebrytende artikler innen medisinsk bioteknologi som utgår fra KGJ senter for medisinsk forskning og Nasjonal kompetansetjeneste for MS, er nylig publisert i de anerkjente tidsskriftene Nature Biotechnology og Proteomics.
En ny studie som beskriver ulike metoder for å visualisere protomikkdata er i desember 2014 publisert i det internasjonale tidsskriftet Proteomics, av forskere tilknyttet KGJ senter for MS forskning.
En oversiktsartikkel som oppsummerer og diskuterer CSF proteomikk ved MS er i desember 2014 publisert i det internasjonale tidsskriftet Biochim Biophys Acta, av forskere ved KGJ senter for MS forskning.
Forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har nylig publisert en studie om LDN som risiko for ITP, i det internasjonale tidsskriftet Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation.
Kristin Wesnes og medarbeidere har nylig publisert en studie i Multiple Sclerosis Journal som omhandler kroppsstørrelse og risiko for MS. Studien har brukt data fra en spørreskjema-basert undersøkelse (EnvIMS) som er gjennomført blant MS-pasienter og friske kontroller i Norge og Italia. Deltakerne fikk i oppgave å krysse av hvilken kroppsfigur fra 1 (tynnest) til 9 (tykkest) som best kjennetegnet... Les mer
I en nylig publisert studie i det internasjonale medisinske tidsskriftet Neurology med bidrag fra Norsk MS Register & Biobank er det beskrevet retningslinjer for standardisering av studier av biomarkører av kroppsvæske.
Forskere ved Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har publisert en artikkel i det internasjonale tidsskriftet Molecular & Cellular Proteomics som identifiserer proteiner, peptider og glykosylering i spinalvæske ved hjelp av massespektometri basert proteomikk.
Dette er et ettårig prosjekt initiert av Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Helse Bergen. Torild Mauseth er ansatt som prosjektleder i 50% stilling fra august 2014.
En studie av arbeidslivstilknytning blant personer med Multippel Sklerose (MS) som utgår fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Multippel Sklerose, ble publisert i tidsskriftet PLOS ONE i juli 2014.
Vitamin D mangel er spesielt uheldig for personer med MS, både fordi det kan være årsak til økt sykdomsaktivitet [1 ]og fordi personer med MS er utsatt for å få beinskjørhet. Derfor inngår måling av 25-OH-vitamin D i blodprøvepakken ”MS en gang i året”.
De siste årene har det vært økt fokus på hvordan preanalytiske faktorer påvirker proteinsammensetningen i spinalvæske (CSF), noe som det er svært viktig å ta hensyn til i biomarkørstudier.
Vitamin D kalkulatoren er et verktøy som kan hjelpe deg til å justere vitamin D nivået hele året, ved en enkelt måling.
Lite soleksponering i ung alder kan være risikofaktor for MS.
MS-pasenter bør få ekstra dose influensavaksine.

Sider