Hjem

Marin Utviklingsbiologi

Hovedinnhold

Organismens utvikling består av en kontinuerlig rekke av forandringer fra gametogenese og befruktning, til dannelse av den embyonale akse og vitale organer samt deres differensiering og reorganisering ved metamorfosen, gjennom kjønnsmodning og pubertet, og til prosessene forbundet med aldring. Utviklingsbiologien studerer disse prosesser ved å integrere disipliner som molekylærbiologi, fysiologi, cellebiologi, histokjemi, neurobiologi, og evolusjonsbiologi.

Gå til Marin Utviklingsbiologihovedside.

OPP «Optimalisert Postsmolt Produksjon» - et NFR innovasjonsprosjekt i næringslivet

Hovedmål : Utvikle grunnleggende og anvendt kunnskap om hvorvidt tiden i åpne nøter i sjø for laks kan reduseres, ved å øke tiden på land eller i semi-lukkede anlegg i sjø, og kartlegge konsekvensene for fiskens ytelse, fysiologi, helse og produksjonskostnad.

CODE- Torskens utvikling

CODE er en nasjonal kunnskapsplattform der ni norske og flere internasjonale universiteter og forsknings-institusjoner deltar. CODE har som hovedmål å få en dypere forståelse av utviklingsprosesser i torsk samt hvordan miljøfaktorer (ernæring og temperatur) påvirker utviklingen. En viktig del av...