Hjem
Marin Utviklingsbiologi

Gut Condition, Distended Gut Syndrome, Kills Off Cod Larvae

Hovedinnhold

Professor Ivar Rønnestad and his colleagues at the University of Bergen's Department of Biology are collaborating with SagaFjord Sea Farm to crack this problem. Utviklingsbiologi hos fisk fikk et oppslag på Science Daily ang resultater i et prosjekt vi hadde for forskningsrådet. Viktige deler av forskningen ble utført av Yuko Kamiska og Ann-Elise Jordal. Les mer.