Hjem
Marin Utviklingsbiologi

Tunicol - Ville idéer blir knallsuksesser

Det største problem er at resultatene er så gode at folk kanske vil ikke tro på dem.

Hovedinnhold

Fra UiBs Aktuelt av Solrun Dregelid:

Eric Thompson, fra forskningsgruppen Marin utviklingsbiologi ved BIO, og Christoffer Troedsson, fra forskningsgruppen Molekylær økologi ved Uni Research er med forskerteam som har nemlig funnet ut at en spesiell type tunikat, ascidie, kan brukes både som fornybar kilde til biodrivstoff og til fiskefor.

Under innovasjonskonferansen, GROW, den 21.mars får forskerne en innovasjonspris og 300 000 kroner for oppdagelsene. Det er Sparebanken Vest og Bergen teknologioverføring (BTO) som står bak prisen. Pengene vil forskerne bruke til å kommersialisere funnene, noe som vil skje allerede i løpet av 2013. Forskerne har allerede fått patent på biodrivstoff og har inne en søknad om patent til dyrking av ascidier som fiskefor.

- Kappen på dyret består av cellulose som er en samling sukker. Når man spalter cellulosen kan man få etanol. Etanol kan brukes som biodrivstoff i biler. Selve kroppen på dyret består av store mengder proteiner og Omega 3. Dette kan brukes til fiskefor, sier UiB-professor Eric Thompson ved institutt for biologi. Sammen med sine kolleger har han etter flere års arbeid funnet frem til ascidienes mange bruksområder.

Cellulosen deres har også lav krystalitet, noe som gjør omgjøringen til etanol mer effektivt, sier UNI-Reserach-forsker, Christofer Troedsson.

Les mer.

Fra Bergen teknologioverføring (BTO):

Tunikater er ansett som ugress og alltid vært til stor plage for oppdrettsnæringen. Da forskerne ved Uni Research og UiB oppdaget at dette slimete dyret er svært proteinrikt og kan produsere cellulose, startet de et kommersialiseringsprosjekt i samarbeid med BTO. Potensialet er stort, og av alle prosjekt i Forskningsrådets FORNY program gjennom 18 år er tunicol det enkeltprosjekt som har mottatt mest midler. Prosjektet vant BTO og Sparebanken Vest innovasjonspris.

Les mer. BTO prosjektsider: Tunicol

 

Fra Bergens Tidene (BT): Ugress kan bli ny norsk milliardindustri  19.09.2014 ny TB artikkel: Skal dyrke 50 tonn av disse

Fra Norges Forskningsradet: En slimete plage fikk pris

Pure Help News (business search engine norge)