Hjem

Musicology Research Group

Hovedinnhold

muvit bilde

Grenseoverskridende musikkvitenskap

Forskergruppen i musikkvitenskap samler perspektiver fra ulike delområder som musikkhistorie, musikketnologi eller musikkteori. Gruppens mål er å dele forskningsresultater, utvikle våre fagområder gjennom aktuelle faglige perspektiver og utfordre inngrodde tradisjoner. Et videre mål er å stimulere til interdisiplinært samarbeid og nye prosjekter på tvers av sjangere, fagområder, disipliner og institusjoner.

Gruppen gjennomfører samlinger og seminarer som tar for seg ulike apekter ved musikk fra hele verden og innenfor ulike sjangere som pop, jazz folk eller klassisk i kontekst av aktuelle debatter og krtiske begreper.

Konferanse
Conference title page
nov 17

IGS International Grieg Conference 2023

The International Edvard Grieg Society, Senter for Griegforskning ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB og Edvard Grieg Museum Troldhaugen har gleden å invitere til Grieg-konferansen i Bergen 17. - 19. november.