Hjem
Ziegler laboratoriet

Tidligere medlemmer

Tidligere studenter og ansatte i revers kronologisk rekkefølge

Hovedinnhold

Camilla Osberg, Overingeniør (2016)

Renate Skoge, Master- og PhD-student (2010-2016)

Sergiy Kostenko, Post Doc

Christian Dölle, Post Doc

Johannes Rack, PhD student

Stefan Martin Fischer, Post Doc

Line Agledal, PhD student

Liv Sandlund, Masterstudent (2010-2011)

Siri Strømsøy, Masterstudent (2010-2011)

Andrey Nikiforov, Post Doc (2006-2011)

Lars Jansen Sverkeli, lærling (2009-2007)

Silje Krogsæter, Masterstudent (2007-2008)

Gjertrud T. Iversen, Masterstudent (2007-2008)

Corinna Lau, PhD student (2004-2008)

Sonja Ljostvedt, Masterstudent (2007-2008)

Toni Gossmann, Masterstudent (2007-2008)

Nadine Pollak, PhD student (2004-2008)

Andre Möller Hansen, lærling (2005-2007)

Jane Kristin Nøstbakken, Masterstudent (2005-2006)