Hjem
Nanomodellering og Teoretisk kjemi
Dr Hopen Eliasson

Sondre Hilmar Hopen Eliasson disputerer

Sondre Hilmar Hopen Eliasson disputerer 14.2.2020 med avhandlingen "Mechanistic insight for improved catalytic conversion of fatty acids to linear alpha-olefins".

Ein av dei største utfordringane verda står overfor i dag er å erstatte fossile brennstoff med fornybare alternativ. Ikkje berre er det klimautfordringar knytt til CO2 utvikla frå forbrenninga av fossile brennstoff for energiproduksjon, men etterkvart vil også reservoirane bli tømt og lønnsamheita av produksjonen minke.

Hele pressemeldingen :::>