Hjem

Forskergruppen Migrantnarrativer

Hovedinnhold

Le retour des pêcheurs à Yoff (Dakar, Sénégal)

Migrantnarrativer er en tverrfaglig og tverrestetisk forskergruppe hvis hovedmål er å studere narrative strukturer og diskurs i litteratur, kunst og film av migranter i Frankrike, Italia og Spania. Narrativ er et interdisiplinært konsept, og forskergruppen ønsker å se nærmere på hvordan de ulike disiplinenes forståelse og bruk av dette kan berike og utfylle hverandre i analysen av migranters estetiske uttrykk være seg film, kunst eller skjønnlitteratur. Ved å lese migrantnarrativer som uttrykk for kulturelle møter, ønsker forskergruppen å belyse hvordan analyser av disse estetiske uttrykkene kan gi ny kunnskap om hvordan nye europeiske identiteter skapes på tvers av språklige, statlige og kulturelle barrierer, og hvordan migranterfaringen kan påvirke det estetiske uttrykket i middelhavsområdet.