Hjem
Forskergruppen Migrantnarrativer
Nyheter

Grensekryssing - paneler ved XX nordiske romanistkonferansen

Hovedinnhold

Grensekryssing: migrasjon og eksil i litteratur, film og billedkunst

 

Migrantnarrativer og estetiske praksiser påvirket av erfaringer med eksil og migrasjon utgjør et viktig og voksende felt innenfor samtidskunst og –litteratur. Samtidig gjør globalisering, endrede migrasjonsmønstre, rasisme og konflikter at vi mer enn noensinne trenger å forstå erfaringene til mennesker som er i eksil.

Migrantnarrativer kan også utfordre eksisterende forestillinger om flerspråklighet, flerspråklig litteratur, og språklige og estetiske uttrykk i litteratur og billedkunst. Dermed er det også nødvendig å undersøke hvordan de ulike disiplinene innen romanistiske fag (lingvistikk, litteraturvitenskap og områdestudier) sammen kan bidra til å analysere slike narrativer, og i hvilken grad disiplinene selv kan ta høyde for migrasjonsrelaterte endringer i språkområdene.

Målet med dette tverrfaglige panelet er derfor å undersøke tekstlige, materielle, filmatiske og visuelle uttrykk som representerer, diskuterer og problematiserer erfaringer med flukt, eksil og migrasjon.

Panelet vil deles inn i språkspesifikke bolker, og avsluttes med en felles diskusjon om situasjonen for studier av migrantnarrativer innen romanistiske fag i Norden. Studenter (BA og MA) er spesielt velkomne til å bidra.

Dersom du ønsker å bidra til dette panelet, ber vi deg om å sende tittel og et kort sammendrag (250 ord) innen 1. november. Deltakerne vil bli orientert om arrangementskomitéens beslutning innen 15.01.2017.

 

Arrangør: forskergruppen Migrantnarrativer, Universitetet i Bergen

Panelet inngår som en del av den XX Nordiske romanistkongressen, som finner sted ved Universitetet i Bergen, 15.-18. August 2017.

Informasjon om kongressen finnes på nettsiden https://www.uib.no/fremmedsprak/97866/rom-17

 

Kontaktpersoner:

Anje Müller Gjesdal (Norges Handelshøyskole), fransk, anje.gjesdal@nhh.no

Camilla Skalle (Universitetet i Bergen), italiensk, camilla.skalle@uib.no

Håkon Tveit (Universitetet i Bergen), spansk, hakon.tveit@uib.no