Hjem

Arnesen laboratoriet

Innhold

The eukaryotic NAT-machinery

Protein N-terminal acetylering: Fra molekylære mekanismer til sykdom

Nesten alle proteiner modifiseres ved påsetting og fjerning av små kjemiske grupper. Dette vil ofte påvirke proteinets funksjon og disse modifiseringene er avgjørende for reguleringen av en rekke prosesser som celledeling og celledød. 

Arnesen laboratoriet er en del av forskningsgruppen for Translasjonal cellesignalisering og metabolisme ved Institutt for biomedisin.

En av de aller vanligste proteinmodifiseringene er N-terminal acetylering. Her blir en acetylgruppe påsatt den N-terminale enden av proteinet av N-terminale acetyltransferaser (NATs). Til tross for at tusenvis av humane proteiner modifiseres av NATs er det fremdeles ukjent hvilken rolle denne modifiseringen spiller for proteiners aktivitet og levetid og dermed for cellers funksjon.

Vår gruppe kartlegger nå hvilke humane enzymer (NATs) som katalyserer påsettingen av acetylgruppene til proteiner og vi har begynt å studere hvorfor proteiner blir modifiserte på denne måten. N-terminal acetylering studeres både med hensyn til de molekylære effekter på proteinnivå, de cellulære effekter og dens rolle i forhold til sykdom, spesielt kreft. 

Pris
To forskningsartikkler stemplet med Best paper 2018

Årets publikasjon 2018

To PNAS-artikkler fra Arnesen laboratoriet er kåret til årets beste publikasjon ved Det medisinske fakultet. Prisen blir delt ut ved fakultetets dag den 13. juni 2019.

Teknologi
Master student med laptop

Cellespionasje i NAT-cellelaben

NAT-gruppen er den første forskningsgruppen i Norge som har installert et HoloMonitor-system for 3D mikroskopi av levende celler. Dette nye instrumentet lar oss spionere på cellene på en skånsom måte.

Ny artikkel
NAA10 - Et "Jack of all trades" protein i cellene våre

En «Jack of all Trades» i kreftceller

Kreft er en kompleks sykdom der en rekke faktorer er i ubalanse i cellene våre. NAA10 proteinet kan være en slik faktor. NAA10 utfører mange ulike oppgaver, hvor den mest vanlige er å katalysere acetylering av cellulære proteiner. NAA10 kan derfor sees på som et «Jack of all trades» protein. I to...

Julestemning