Hjem

Arnesen laboratoriet

Hovedinnhold

The eukaryotic NAT-machinery

Protein N-terminal acetylering: Fra molekylære mekanismer til sykdom

Nesten alle proteiner modifiseres ved påsetting og fjerning av små kjemiske grupper. Dette vil ofte påvirke proteinets funksjon og disse modifiseringene er avgjørende for reguleringen av en rekke prosesser som celledeling og celledød. 

Arnesen laboratoriet er en del av forskningsgruppen for Translasjonal cellesignalisering og metabolisme ved Institutt for biomedisin.

En av de aller vanligste proteinmodifiseringene er N-terminal acetylering. Her blir en acetylgruppe påsatt den N-terminale enden av proteinet av N-terminale acetyltransferaser (NATs). Til tross for at tusenvis av humane proteiner modifiseres av NATs er det fremdeles ukjent hvilken rolle denne modifiseringen spiller for proteiners aktivitet og levetid og dermed for cellers funksjon.

Vår gruppe kartlegger nå hvilke humane enzymer (NATs) som katalyserer påsettingen av acetylgruppene til proteiner og vi har begynt å studere hvorfor proteiner blir modifiserte på denne måten. N-terminal acetylering studeres både med hensyn til de molekylære effekter på proteinnivå, de cellulære effekter og dens rolle i forhold til sykdom, spesielt kreft. 

Ny forskning
Feil ved NAA20 genet fører til at NatB komplekset av proteinene NAA20 og NAA25 ikke dannes optimalt. Derved blir NatB sin evne til å utføre acetylering av cellulære proteiner redusert og dette fører til sykdom.

Feil ved nytt gen årsak til utviklingshemming

Feil ved ulike gener kan gi utviklingshemming og syndromer. Forskere fra USA, Saudi Arabia og Norge har nå funnet at feil ved et bestemt gen som ikke tidligere har vært koblet til genetisk sykdom fører til psykisk og fysisk utviklingshemming.

Ny forskning
melissa-labellarte unsplash

Funn av genmutasjoner som gir medfødt hjertefeil

Hvert år fødes det omlag 600 barn med medfødt hjertefeil i Norge Vi vet fortsatt lite om årsakene til at barn utvikler medfødt hjertefeil. En ny internasjonal studie hvor blant annet forskere fra Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus har vært involvert viser at NAA15-proteinet kan...

Ny forskning
Ine Kjosås (venstre) og Emilie Seljesth (høyre) under MOL231 posterpresentasjon, våren 2019.

Fra prosjektoppgave i MOL231 til publikasjon

Ine og Emilie skulle ha en liten prosjektoppgave i molekylærbiologi. De endte opp med å utvikle en metode for å kvalitetssikre en cellemodell som brukes av tusenvis av forskere verden over.

Fakultetets dag 2020
Marte Bjørk, Henriette Aksnes og Nils Erik Gilhus

Fakultetets dag 2020 – prisvinnere

Vinnerne av årets priser er klare, men selve feiringen av prisvinnerne må vente til 21. oktober.

Julestemning