Hjem
Arnesen laboratoriet
Ny forskning

En ny patologisk variant av acetyltransferasen NAA10 gir funksjonshemming

N-terminal acetylering er en svært vanlig proteinmodifisering og NAA10 er hovedansvarlig for dette i menneskeceller. Her har vi funnet en ny patologisk NAA10 variant, NAA10 p. (R83H), hos to gutter som har fysisk og psykisk utviklingshemming.

Impaired function of the NAA10 R83H variant
Den patologiske varianten NAA10 R83H har redusert enzymatisk aktivitet (a+c). Strukturmodell av NAA10 der den endrede aminosyren (Arg83His) merket i rødt er i direkte kontakt med Acetyl Coenzym A som donerer acetylgruppen i reaksjonen (b). Arg83 er svært konservert i NAA10 i ulike arter som understøtter at R83H endringen kan være skadelig for proteinets funksjon (d)
Foto/ill.:
Rasmus Ree et al.

Hovedinnhold

I samarbeid med klinikere fra Universitetssykehuset i Odense, Danmark og Temple Street Children’s Hospital i Dublin, Irland, har masterstudent Anni Sofie Geithus og forsker Rasmus Ree fra Arnesen lab funnet en ny variant i NAA10 genet som gir sykdom. De to guttene som uavhengig av hverandre ble undersøkt i Danmark og Irland med delvis overlappende fenotyper ble begge ved exom-sekvensering funnet å ha en endring i NAA10 genet. NAA10 proteinet danner NatA komplekset sammen med NAA15, og er ansvarlig for acetylering av tusenvis av proteiner i menneskeceller. NAT-gruppen ved UiB ble da kontaktet siden de er eksperter på disse proteinene og Geithus og Ree fant ut at denne spesielle varianten NAA10 R83H har svært redusert enzymaktivitet. Dette kan trolig forklares ved at Arg83 er i direkte kontakt med det første substratet i reaksjonen, Acetyl Coenzym A, og en endring til His83 vil kunne ødelegge denne interaksjonen.

Dette belyser betydningen av protein N-terminal acetylering for normal fysiologi hos mennesker, da disse to guttene ble funnet å ha en rekke fenotyper inkludert fysisk og psykisk utviklinghemming, ADHD lignende trekk, epilepsi og hjerteanomalier.

Funnene er nylig publisert og kan leses i sin helhet her.