Hjem
Naturgeografi
Masterprosjekt

Geofarer på militære øvingsområder

Jeg har valgt å skrive min masteroppgave om geofarer. Oppgaven tar sikte på å undersøke hvilke geofarer som kan utgjøre en risiko for soldater under trening, med fokus på feltområder på Setermoen og Mauken-Blåtind i Troms.

Skilt. Militært øvingsfelt
- Jeg har valgt å skrive min masteroppgave om geofarer, og temaet for oppgaven min er geofarer på militære øvingsområder i Nord-Norge.
Foto/ill.:
Ida Elisabeth Veldman

Hovedinnhold

Jeg skriver en tverrfaglig oppgave, og vil også undersøke hvilke krav som stilles til de militære øvingsområdene, og hvordan områdene brukes. Målet er å levere en oppgave som belyser risiko for geofarer i de aktuelle områdene, samt å sette dette i sammenheng med militær bruk av terreng. Hovedfokuset vil være på snøskred og skred i fast fjell, men skogbrannfare vil også bli vurdert da en eventuell brann kan påvirke stabiliteten i jordlaget.

Feltkartlegging og intervju

I juli-august i år tilbragte jeg ca. en måned i felt. Mesteparten av tiden gikk med til feltkartlegging - noe som egentlig betyr at jeg trasket gjennom myr og skog omtrent fem timer hver dag for å ta bilder og skrible litt i notatblokken. Som nevnt er oppgaven min tverrfaglig, så et par dager gikk også med til å intervjue soldater og offiserer på de ulike basene i området. Dette synes jeg var veldig kjekt! Ikke minst fordi det sikret meg litt menneskelig kontakt. Etter et par dager blir man fort lei av å holde samtaler med sin egen skygge.

Nå som feltarbeidet er over kommer tiden framover til å gå med til å sette dataene i system for å produsere et kart eller to, og til å skrive på oppgaven.

Lite og godt studiemiljø

Jeg trives veldig godt som geografistudent! Studiemiljøet i Bergen er lite, noe jeg synes er positivt fordi man kommer tettere innpå medstudenter, veiledere og andre på instituttet som kan komme med tips på veien. Studieretningen er også ganske bred, så man har stor valgfrihet når man skal velge oppgave. For meg har det vært viktig å kunne bestemme mye selv - det er tross alt jeg som skal skrive oppgaven - og det har jeg absolutt fått muligheten til her på instituttet.

Råd til andre som vil ta en mastergrad

Mitt beste praktiske tips er å lage feltskjema. Jo mer du vet om emnet du skal samle inn data for i felt, jo lettere blir det. Oppgaven min er ganske omfattende, og jeg sparte mye tid på å fylle inn et ferdiglaget skjema mens jeg var i felt, i stedet for å notere alt ned for hver gang jeg skulle ta samme måling et nytt sted.

Et annet tips er å sette av litt penger til feltarbeidet - spesielt om du ender opp med å bruke privat bil i feltarbeidet. Jeg endte opp med å bruke over halvparten av budsjettet på bensin, og skulle ønske jeg hadde satt av mer penger i forkant.

Til sist vil jeg si at det ikke er farlig å spørre om hjelp! Jeg har fått mye igjen for å sende en ekstra e-post her og der. Det finnes mange på andre institutt ved UiB - og andre universitet i Norge for den saks skyld - som også kan hjelpe om du trenger svar på noe fagspesifikt. Kommunikasjon er ditt beste verktøy her!

Veiledere

Svein Olaf Dahl (Institutt for geografi) og Cato Dørmænen (Forsvarsbygg).