Hjem
Naturgeografi
Forskning

Havnivåendringer

Årneset, Andøya
Foto/ill.:
Pål Ringkjøb Nielsen

Hovedinnhold

Global oppvarming gjør at vi i dag observerer et stigende globalt havnivå, som i hovedsak er et resultat av smeltende breer og termisk utvidelse av havvannet. Grunnet komplekse mekanismer, knyttet til blant annet landheving og endringer i havstrømmer og jordens tyngdefelt, er imidlertid ikke denne havnivåstigningen geografisk jevnt fordelt. Ved Institutt for geografi studerer vi hovedsakelig forhistoriske havnivåendringer langs norskekysten helt tilbake til senglasialen, da den ytterste delen av kysten først ble isfri. Målet med å rekonstruere havnivåendringer i fortiden er å få en grunnleggende bedre forståelse for de ulike prosessene som ligger bak. Dette vil igjen kunne hjelpe oss å forstå hvordan havnivået vil respondere på fremtidige klimaendringer. Pågående prosjekter ved instituttet ser nærmere på postglasiale havnivåendringer langs norskekysten, fra Vestlandet i sør til Lofoten i nord.