Hjem
Naturgeografi
Forskning

Fjernmåling og romlig analyse

Bre Alaska
Foto/ill.:
Benjamin Aubrey Robson

Hovedinnhold

Forskere ved institutt for geografi fokuserer på å kombinere ulike fjernmålingsdatasett (optikale, radar og topografiske) for å analysere ulike landskap og studere hvordan de har utviklet seg over tid og rom. Vi har erfaring med metoder som inkluderer Object-Based Image Analysis (OBIA), droner, LiDAR-data, tidsserier, topografiske analyser og syntetisk aperture-radar (SAR). Fjernmåling og romlig analyse er tverrfaglig og brukes innen forskjellige forskningstema som for eksempel glasiologi, økologi og miljøendringer.