Hjem
Naturgeografi
Feltkurs

Feltkurs i Eidfjord oppsummert i film

Institutt for geografi har lang tradisjon med å senda studentar på feltkurs til Eidfjord for å studere landformdannande prosessar. Men ikkje kvart år blir feltkurset oppsummert i film.

Eidfjord

har laga denne filmen frå studentane på GEO111 Landformdannande prosessar sitt feltkurs i Eidfjord våren 2015.
Produsent:
Kristian Wilén Haaland

Hovedinnhold

Kristian Wilén Haaland har sett saman denne flotte filmen frå maidagane på feltkurs i Eidfjord med GEO111 Landformdannande prosessar.

Bli med geografistudentane på feltkurs!