Hjem
Naturgeografi

Kontaktinformasjon

Fosswinckelsgate 6.
Fosswinckelsgate 6.

Hovedinnhold

Leder av faggruppe

Kristian Vasskog

Besøksadresse

Institutt for geografi
Fosswinckelsgt. 6, 7. etasje