Hjem
Naturgeografi
Publisering

Benjamin Robson nominert til publikasjonspris

Stipendiat i naturgeografi, Benjamin Aubrey Robson, er nominert til SV-fakultetets publikasjonspris for “Automated classification of debris-covered glaciers combining optical, SAR and topographic data in an object-based environment”.

Himalaya
Ved Thulagi Glacier, 4000 moh.
Foto/ill.:
Benjamin Aubrey Robson

Hovedinnhold

Artikkelen er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Remote Sensing of Environment i 2015. På forfatterlisten står også stipendiat Pål Ringkjøb Nielsen og professor Svein Olaf Dahl - begge fra Institutt for geografi.

Breutløpere mot sør fra beer i Himalaya er som hovedregel dekket av løsmasser, "debris-covered glaciers". Siden nesten alle de store elvene i det sørlige og sørøstlige Asia har sine kilder i Himalaya, kan endringer i disse elvenes vannføring gjøre livene vanskeligere for om lag en milliard mennesker som er avhengig av disse elevene som drikkevannskilde i den tørre sesongen. "Debris-covered ice" er vanskelig å kartklegger fordi den ser nesten lik ut som steinmaterialet rundt isbreene.

Artikkelen benytter satellittbilder, en digital terrengmodell og radarbilder til å identifisere fremdeles aktive breutløpere mot sør selv om de er dekket av løsmasser. Dette gjøres ved at gjenkjennbare objekter på isoverflaten følges i bildematerialet fra år til år. Hvis de flytter på seg er dette en sterk indikasjon på underliggende breis som fremdeles er aktiv.

Artikkelen kan leses på Science Direct.

Vinneren av publikasjonsprisen blir annonsert om noen uker.