Hjem
Naturgeografi

Nyhetsarkiv for Naturgeografi

Mari Froastad skriv masteroppgåve om korleis stormaktiviteten på Lista i sør- Noreg har variert gjennom holocen, perioden frå landet vart isfritt og fram til i dag.
I min masteroppgave skal jeg forsøke å rekonstruere fortidens klimatiske svingninger med fokus på glasial aktivitet og havnivåendringer mot slutten av siste istid.
Mai er den store feltkursmåneden på Institutt for geografi. Det startet med det tradisjonsrike 5-dagers feltkurset til Eidfjord med GEO111 Landformdannende prosesser.
La Serena er en by som er omtrent like stor som Bergen, men siden den kun har noen få regndager i året er byen avhengig av snø- og issmelting fra Andesfjellene om sommerne som vannressurs. Dette betyr at regionen er spesielt sårbar for klimaendringer i fremtiden.
I mitt masterprosjekt studerer jeg hvordan stormaktiviteten på Langøya i Vesterålen har variert gjennom de siste 10000 år.
Vann er en livsviktig og sårbar ressurs, men utgjør også en naturfare når det blir for mye. Dette nye kurset handler om naturgeografiske tema knyttet til vann. Prosessforståelse står sentralt i kurset.
Universitetet i Zurich er kjent som et av Europas ledende universiteter for forskning innenfor naturgeografi og spesielt glasiologi i høye fjell i Asia. Jeg har vært så heldig å få bo i Zürich i tre måneder for å samarbeide med forskerne her.
Benjamin Aubrey Robson begynte som postdoktor ved Institutt for geografi i oktober. Han skal fortsette å forske på isbreer ved bruk av fjernmåling, men vil også fokusere på steinbreer, smelting av permafrost og hvordan endringer i kryosfæren påvirker vannressurser.
Jeg har valgt å skrive min masteroppgave om geofarer. Oppgaven tar sikte på å undersøke hvilke geofarer som kan utgjøre en risiko for soldater under trening, med fokus på feltområder på Setermoen og Mauken-Blåtind i Troms.
Informasjon om fortidige klima- og miljøendringer, og da spesielt fra den klimatiske viktige regionen som Nord-Atlanteren er, danner grunnlaget for sikrere prediksjoner om klimaendringer i fremtiden.
Stipendiat i naturgeografi, Benjamin Aubrey Robson, er nominert til SV-fakultetets publikasjonspris for “Automated classification of debris-covered glaciers combining optical, SAR and topographic data in an object-based environment”.
Mitt masterprosjekt handler handler om å kartlegge klima- og brehistorien ved Kvigtindbreen som ligger i Børgefjell nasjonalpark.
I mitt masterprosjekt i naturgeografi studerer jeg karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana.
Eg skriv masteroppgåve i naturgeografi om deglasiasjonshistoria i Vermedalen og Langfjelldalen, Rauma- og Norddal kommune, Møre og Romsdal.
Mens Bergen nøt en uke med solrike dager og sommervær, reiste jeg og syv andre stipendiater til Ny-Ålesund på Svalbard, verdens nordligste landsby som ligger ved 79 grader nord. Vi ville lære om en kombinasjon av fjernmåling og geofysiske feltmetoder som kan brukes til å finne ut mer om hva som skjer på og under jordens overflate.
På en 11-dagers reise fra vest til øst gjennomfører studentene mastergradsfeltkurset i naturgeografi under kyndig veiledning av Svein Olaf Dahl og Atle Nesje.
Institutt for geografi har lang tradisjon med å senda studentar på feltkurs til Eidfjord for å studere landformdannande prosessar. Men ikkje kvart år blir feltkurset oppsummert i film.
Er du lei lesesalene, regntunge dager i Bergen og storbyens tjas og mas? Da bør du gjøre som Mathias og Erlend, ta deg noen uker på Svalbard og UNIS (Universitetssenteret på Svalbard).

Sider