Hjem
Naturgeografi

Nyhetsarkiv for Naturgeografi

Er du lei lesesalene, regntunge dager i Bergen og storbyens tjas og mas? Da bør du gjøre som Mathias og Erlend, ta deg noen uker på Svalbard og UNIS (Universitetssenteret på Svalbard).
Stipendiat Ben Robson skal jobbe på Universitet i Salzburg, Østerrike frem til midten av mai for å få opplæring i fjernmålingsmetodikk.
Våtere vintre gir mer flommer, men dette gjelder kun for en kort periode, viser et nytt studie.
Vatn er eit spennande og aktuelt tema frå mange innfallsvinklar. Alt liv treng vatn, men ressursane er skeivt fordelt. Vatn er ein landskapsdannande agens med stor erosjons- og transportevne. Naturkatastrofar handlar om vatn. Klimaendringar handlar om vatn. For mykje vatn er eit problem. For lite vatn er eit problem.
I juni kvart år reiser Svein Olaf Dahl og Atle Nesje på feltkurs frå vest til aust i landet. Med seg har dei masterstudentar i naturgeografi og geologi.

Sider