Hjem

Naturstoffkjemi og Farmakognosi

Hovedinnhold

Naturstoffkjemi
  • Felles arbeidsfelt for forskerne i denne forskningsgruppen er organiske forbindelser isolert fra naturen – naturstoffer. Naturstoffer produseres via primær og sekundær metabolisme hos ulike organismer. Sekundær metabolitter er ikke essensielle for organismens overlevelse, men er allikevel svært viktige siden de gir organismen som produserer dem en evolusjonær fordel. Sekundære metabolitter kan være et giftstoff som beskytter mot angrep eller en vakker farge som tiltrekker oppmerksomhet.
  • Isolerte naturstoffer kan ha ulike nytteverdier også for mennesker, alt fra naturlig farge i mat til farmakologiske og biologisk aktivitet knyttet opp mot sykdommer og helse. I forskningsgruppen arbeides det med ulike typer naturstoffer med ulik nytteverdi. Naturstoffer isoleres fra både planter og organismer på land (terrestre) og i vann (marine). Forbindelser strukturbestemmes ved hjelp av ulike analyse teknikker (HPLC, UV/synlig, LC-MS, NMR osv.) og kjemiske egenskaper undersøkes. Biologisk aktive stoffer undersøkes for potensiell nytteverdi.

 

Ansatte og studenter

 

Professor Øyvind M. Andersen, leder

Professor Torgils Fossen

Førsteamanuensis Monica Jordheim

Professor emeritus George W. Francis

 

PhD student Ole-Johan Juvik 

PhD student Helge Berland

PhD student Kjersti Enerstvedt

Ny doktorgrad
Kjersti Hasle Enerstvedt

Bioprospektering av polyfenoler fra marine planter

Kjersti Hasle Enerstvedt disputerer torsdag 26. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Analysis of polyphenolic content in marine and aquatic angiosperms from Norwegian coastal waters".

Ny doktorgrad
Ole-Johan Juvik

Planter som kilder til unike bioaktive naturprodukter

Ole-Johan Juvik disputerer fredag 15. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Characterization of bioactive natural products from edible, medicinal and toxic plants»