Hjem
Naturstoffkjemi og Farmakognosi

Nyhetsarkiv for Naturstoffkjemi og Farmakognosi

Forskerne har funnet en ny klasse av de viktige plantestoffene som gir bær og blomster farge og beskytter dem mot alskens farer. Oppdagelsen utfordrer den vanlige oppfatningen av når et sentralt trinn i plantenes evolusjonære utvikling fant sted.