Hjem

Neurotargeting

Gruppebilde Neurotargeting Group red

Vi forsker på molekylære regulatoriske mekanismer og utvikling av ny terapi rettet mot nervesystemet. Neurotargeting forskningsgruppe benytter seg av mange ulike biokjemiske- og molekylærbiologiske metoder som blant annet kloning, røntgen krystallografi, humane cellelinjer og dyremodeller.

Vi holder til på Lab A i 5 etasje i Bygg for biologiske basalfag (BBB).

FORSKNING | ADHD
ADHD og overvekt

ADHD er genetisk forankret

Forskere ved UiB har deltatt i studie som for første gang viser en klar sammenheng mellom genetiske variasjoner og ADHD. – Dette er et gjennombrudd for ADHD-forskningen, sier professor Jan Haavik ved K.G. Jebsen for nevropsykiatriske lidelser.

Strukturbiologi
arc

Hukommelsens hovedregulator Arc - nå fant vi 3D strukturen

Arc er et protein som er gjerne omtalt som hukommelsens hovedregulator. Det har likhet med noen virusproteiner, og kan danne virus-lignende capsid partikkler. Vi har lykket til å oppløse den tredimensjonale strukturen for første gang.

High-resolution crystallography
Shank3-SH3

Et helt spesielt SH3 domene ved postsynapsen

Shank proteiner fungerer som molekylære stillaser i postsynapsen, ved å fremme forskjellige protein-protein interaksjoner. De er store proteiner med mange domener, og et av de mest konserverte er SH3 domenet. Ved bruk av høyoppløselig røntgenkrystallografi viser vi nå at SH3 domenet i Shank-familien...

FORSKNING | MEDISIN
ADHD ANGST OG DEPRESJON

Kvinner med ADHD har mest angst og depresjon

Sammenlignet med voksne menn med ADHD har voksne kvinner med ADHD høyere risiko for å ha lidelser som angst og depresjon, viser ny UiB-studie. Menn med ADHD har derimot mer rusmisbruk og psykoselidelser.

Nyhet
Jan Haavik og Ole M. Sejersted ved med diplom ved Det Norske Vitenskapsakademi

Jan Haavik valgt inn i Det Norske Vitenskaps-Akademi

Professor Jan Haavik, leder av Nevrotargeting forskningsgruppen og KG Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser, ble nylig innvalgt som medlem i Det Norske Vitenskaps-Akademi.