Hjem

Neurotargeting

Gruppebilde Neurotargeting Group red

Vi forsker på molekylære regulatoriske mekanismer og utvikling av ny terapi rettet mot nervesystemet. Neurotargeting forskningsgruppe benytter seg av mange ulike biokjemiske- og molekylærbiologiske metoder som blant annet kloning, røntgen krystallografi, humane cellelinjer og dyremodeller.

Vi holder til på Lab A i 5 etasje i Bygg for biologiske basalfag (BBB).

Forskning
Løpende person med grafiske muskler på løpebane

Medfødte ulikheter i muskelstyrke og nyrefunksjon kan skyldes genforskjeller i enzym

Forskere ser nå sammenhenger ved enzymet GADL1 og idrettsprestasjoner og nyrefunksjon.
FORSKNING | ADHD
Gravid kvinne som røyker.

Kvinner med ADHD røyker tre ganger mer under svangerskapet enn andre gravide

Gravide med ADHD har tre ganger økt sannsynlighet for å røyke i svangerskapet sammenlignet med andre gravide. De har også vanskeligere for å slutte.

Forskningsprosjekt
PRIME logo

Nytt forskningsprosjekt om insulinrelaterte mekanismer som er felles for lidelser i kropp og hjerne

Et viktig forskningsinitiativ skal utforske hvordan vanlige molekylære mekanismer kan knytte stoffskiftesykdommer, spesielt type 2-diabetes og overvekt, til hjerneforstyrrelser som Alzheimers sykdom, tvangslidelser og autismespekterforstyrrelser. Professorene Jan Haavik og Aurora Martinez ved...

FORSKNING | ADHD
ADHD og overvekt

ADHD er genetisk forankret

Forskere ved UiB har deltatt i studie som for første gang viser en klar sammenheng mellom genetiske variasjoner og ADHD. – Dette er et gjennombrudd for ADHD-forskningen, sier professor Jan Haavik ved K.G. Jebsen for nevropsykiatriske lidelser.

Strukturbiologi
arc

Hukommelsens hovedregulator Arc - nå fant vi 3D strukturen

Arc er et protein som er gjerne omtalt som hukommelsens hovedregulator. Det har likhet med noen virusproteiner, og kan danne virus-lignende capsid partikkler. Vi har lykket til å oppløse den tredimensjonale strukturen for første gang.