Hjem

Nettverk for spillforskning

Hovedinnhold

Illustrasjon

UiBs nettverk for spillforskning er et tverrfaglig nettverk ved UiB for forskning på dataspill og dataspillbruk, og er et samlingspunkt for forskere og masterstudenter med interesse for spillforskning.

Nettverket inkluderer forskere fra Institutt for informasjons- og medievitenskap, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Institutt for fremmedspråk og Institutt for samfunnspsykologi. Studenter fra sosialantropologi, kulturstudier, og sosiologi har også vært tilknyttet nettverket.

Nettverket tilbyr en møteplass for forskere og masterstudenter ved UiB som ønsker et faglig forum for å presentere og diskutere sitt forskningsarbeid knyttet opp til dataspill, dataspillbruk, og dataspillenes rolle i samfunnet. 

Vi har møter og faglige presentasjoner 2-3 ganger hvert semester.

 

Dersom du er tilknyttet UiB som masterstudent eller forsker og ønsker å være del av vårt nettverk, vennligst ta kontakt med professor Kristine Jørgensen