Hjem

Forskergruppen Nordisk litteratur

Hovedinnhold

 

Forskergruppen Nordisk litteratur samler forskere og prosjekter som fokuserer på litterære, teoretiske, idéhistoriske og filologiske problemstillinger innenfor en nordisk og litteraturvitenskapelig ramme. Medlemmene av forskergruppen studerer kanonisk og nyere litteratur innenfor det nordiske språkområdet, men er også opptatt av å undersøke rammene for ”nordisk litteratur” komparativt, (fag)historisk og ideologisk.

Forskergruppen ledes for tiden av professor Christine Hamm. 

Forskergruppen Nordisk litteratur ga i 2018 ut boken Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Boken inneholder et introduksjonskapittel til sjangerteori ved Jørgen M. Sejersted, et kapittel om epikk ved Anders M. Gullestad, et kapittel om dramatikk ved Christine Hamm og et kapittel om lyrikk ved Eirik Vassenden. Eivind Tjønneland har skrevet et kapittel om sakprosa, med særlig vekt på essay, tale og brev.

Ny bok
Heming Gujord

Heming Gujord gir ut bok om Kjartan Fløgstad sine verk

Heming Gujord, som er førsteamanuensis i nordisk litteratur, gir i boka "Fløgstad verk" ei samla framstilling av Kjartan Fløgstads meir enn 50 bøker sidan debuten i 1968.

møt en professor
Bilde av Eirik Vassenden

Eirik Vassenden: Kritisk og utadvent litterat

– Det er viktig å studere fortiden for å kunne si noe kvalifisert om samtiden.

Ludvig holberg
Tegning av Ludvig Holberg

Hele Holberg online

Ludvig Holbergs samlede verker ligger nå ute digitalt, gratis tilgjengelig for alle.

Ny bok
Faksimile av bokomslag

Nordsjøen i norsk litteratur

Ny antologi understreker at Nordsjøen ikke bare er fysisk gitt, men også kulturelt skapt.

Forskergruppen har to samlinger i måneden. Der gjennomgår vi alt fra avhandlingskapitler, forskningsprosjekter, bokmanus, artikkelutkast og populærvitenskapelige tekster.