Hjem

Forskergruppen Nordisk litteratur

Hovedinnhold

 

Forskergruppen Nordisk litteratur samler forskere og prosjekter som fokuserer på litterære, teoretiske, idéhistoriske og filologiske problemstillinger innenfor en nordisk og litteraturvitenskapelig ramme. Medlemmene av forskergruppen studerer kanonisk og nyere litteratur innenfor det nordiske språkområdet, men er også opptatt av å undersøke rammene for ”nordisk litteratur” komparativt, (fag)historisk og ideologisk.

Forskergruppen ledes for tiden av professor Eirik Vassenden (Eirik.Vassenden@uib.no). 

møt en professor
Bilde av Eirik Vassenden

Eirik Vassenden: Kritisk og utadvent litterat

– Det er viktig å studere fortiden for å kunne si noe kvalifisert om samtiden.

Ludvig holberg
Tegning av Ludvig Holberg

Hele Holberg online

Ludvig Holbergs samlede verker ligger nå ute digitalt, gratis tilgjengelig for alle.

Forskergruppen har to samlinger i måneden. Der gjennomgår vi alt fra avhandlingskapitler, forskningsprosjekter, bokmanus, artikkelutkast og populærvitenskapelige tekster.