Hjem
Forskergruppen Nordisk litteratur

Nyhetsarkiv for Forskergruppen Nordisk litteratur

Boken tar utgangspunkt i de skjønnlitterære hovedsjangrene epikk, dramatikk og lyrikk, og ser på hvordan de har utviklet seg historisk. I tillegg kommer sakprosa som essay, brev og tale. Boken er skrevet for alle som trenger en oppdatering på sjangerteori.
– Det er viktig å studere fortiden for å kunne si noe kvalifisert om samtiden.
Ludvig Holbergs samlede verker ligger nå ute digitalt, gratis tilgjengelig for alle.
Ny antologi understreker at Nordsjøen ikke bare er fysisk gitt, men også kulturelt skapt.