Hjem

Norske rom

Hovedinnhold

Norske rom er et tverrfaglig nettverk av forskere og studenter ved UiB som tematiserer og bidrar til å utvikle samfunnsvitenskapelige og humanistiske studier av norsk virkelighet. Vi er interessert i alle bidrag til forståelsen av norske forhold, og er særlig opptatt av å utforske hvordan mennesker preges av og preger sine romlige omgivelser