Hjem
Nyreforskningsgruppen

Årets publikasjon til Nyreforskningsgruppen

Nyreforskningsgruppen ved Institutt for indremedisin er av Fakultetstyre ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tildelt pris for årets publikasjon.

Hovedinnhold

Prisen ble gitt for artikkel i The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE:

Bjørn Egil Vikse, Lorentz Irgens, Torbjørn Leivestad, Rolf Skjærven & Bjarne M. Iversen
Preeclampsia and the risk of end-stage renal disease. New England Journal of Medicine, 2008 Aug 21;359(8):800-9

Artikkelen ble i Faculty of 1000 Medicine ratet som Exceptional, Factor 8.1 i Oktober 2008