Hjem
Operativ psykologi

Applied military psychology

Hovedinnhold

Målsettingen med FOU programmet i Militærpsykologi og Lederskap er å utvikle Forsvarets kompetanse om ledelse og menneskelige faktorers betydning for moderne krigføring under fremmedartede og høyteknologiske forhold. I tillegg skal prosjektet bidra til utvikle kontakt med aktuelle nasjonale og internasjonale militærpsykologiske fagmiljøer, stimulere til kompetanseutvikling og styrke krigsskolenes posisjon vis-à-vis sivile universiteter og høgskoler. FOU programmet er planlagt gjennomført i perioden 1999-2002.

Publikasjoner:

  • Eid, J. & Johnsen, B. H. (Eds; 2005). Operativ Psykologi. ( ISBN 82-450-0169-4). Fagbokforlaget: Bergen, Norge.