Hjem
Operativ psykologi

Masterutdanning

Hovedinnhold

Forskningsgruppen organiserer undervisning i deler av et emne i anvendt psykologi rettet mot studenter på masternivå. Kurset viser hvordan forskning på menneskelige faktorer kan brukes i en rekke operative situasjoner. Hovedfokuset er på individuelle, teambaserte og kontekstuelle relasjoner som kan påvirke individuelle faktorer, interaksjon og ytelse i risikable og komplekse situasjoner. Undervisningen bruker eksempler fra sikkerhets-, risiko- og HMS-områder i ulike felt som offshore, maritim industri, helsevesen og operasjonelle stillinger som politi, militær og beredskap. Kursinformasjon er tilgjengelig her