Hjem

Optimering

The Optimization Group

Kontaktinformasjon instituttkontoret:
Ekspedisjonstid: 08:30-15:00
Tel.: (+47) 55 58 42 00
Fax: (+47) 55 58 41 99
Epost: post@ii.uib.no


Postadresse:
Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen
pb. 7803, N-5020 Bergen


Besøksadresse:
Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55,
N-5008 Bergen

 

I mange tekniske og økonomiske samanhengar står ein overfor problem som går ut på å bestemma verdien på ukjente variablar, slik at eit bestemt kriterium vert minimert eller maksimert. Eksempel på slike problem spenner frå det å finna kommunikasjonsruter i trådlause nett slik at energiforbruket vert minimert, til det å laga ein produksjonsplan for ein bedrift slik at overskotet vert maksimert. Optimeringsgruppa underviser og forskar innafor det å setja opp modellar for slike problem, utvikla metodar for å løysa modellane, og å laga raske og effektive implementasjonar av desse. Problema som ein ser på har oftast eit industrielt utspring, henta frå t.d. telekommunikasjon eller olje- og gassindustri. Modellane som vert utvikla er lineære optimeringsmodellar og modellar for nettverksflyt, ikkje-lineære modellar og kombinatoriske optimeringsmodellar.

Supply Chain Online Competition, Norway 2019
apr 03

Supply Chain Online Competition, Norway 2019

How well can you manage a supply chain? Can you beat the competition? Can you make more profit?

 → Finn fram til oss

Epost

 •  Generelle henvendelser: post@ii.uib.no
 •  Spørsmål om studier ved II: studieveileder@ii.uib.no
 •  Instituttleder: instituttleder@ii.uib.no
 •  Administrasjonssjef: administrasjonssjef@ii.uib.no
 •  Fagutvalget for studenter: fu@ii.uib.no