Hjem

Optikk og atomfysikk

Promovideo IFT Optikk

Atmosfærisk og marin optikk, elektromagnetisme, kvantemekanikk, Dirac-ligningen, atomer i sterke felt, strålingstransport, bio-optisk avbilding og didaktikk.