Hjem

Optikk og atomfysikk

Promovideo IFT Optikk

Atmosfærisk og marin optikk, elektromagnetisme, kvantemekanikk, Dirac-ligningen, atomer i sterke felt, strålingstransport, bio-optisk avbilding og didaktikk.

Årets underviser i 2018:

https://www.uib.no/matnat/120882/morten-førre-er-årets-underviser

 

Ladislav's visualisering av koherente Glaubertilstander:

https://folk.uib.no/nfylk/PHYSTOYS/glauber/