Hjem
Optikk og atomfysikk

Ansatte ved Optikk og atomfysikk

Anak Bhandaris bilde

Anak Bhandari

Overingeniør

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 26 42
 • +47 995 72 631

Anak.Bhandari@uib.no

Yi-Chun Chens bilde

Yi-Chun Chen

Overingeniør

IFT

 • +47 55 58 28 50

Yi-Chun.Chen@uib.no

Øyvind Frettes bilde

Øyvind Frette

Instituttleder

IFT

 • +47 55 58 27 60
 • +47 995 23 142

Oyvind.Frette@uib.no

Morten Førres bilde

Morten Førre

Professor

IFT

 • +47 55 58 27 73

Morten.Forre@uib.no

Børge Hamres bilde

Børge Hamre

Professor

IFT

 • +47 55 58 28 54
 • +47 481 95 553

Borge.Hamre@uib.no

Ladislav Kocbachs bilde

Ladislav Kocbach

Professor emeritus

IFT

 • +47 55 58 28 70

Ladislav.Kocbach@uib.no

Arne Skodvin Kristoffersens bilde

Arne Skodvin Kristoffersen

Postdoktor

IFT

 • +47 55 58 27 50
 • +47 918 60 478

Arne.Kristoffersen@uib.no

Jakob J. Stamness bilde

Jakob J. Stamnes

Professor Emeritus

IFT

 • +47 55 58 28 18
 • +47 957 70 066

Jakob.Stamnes@uib.no

Lu Zhaos bilde

Lu Zhao

Gjesteforsker

IFT

 • +47 55 58 27 33
 • +47 995 19 779

Lu.Zhao@uib.no