Hjem

Oral Helse

Hovedinnhold

Oral helse

Forskningsgruppen for Oral Helse har som mål å

  • Generere ny kunnskap som fremmer bedre orofacial helse
  • Stimulere og legge til rette for pasient- og samfunnsbasert klinisk odontologisk forskning

Vårt fokus er:

  • Tverrfaglige forskningssamarbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Studier som kan spisse diagnostikk
  • Intervensjonsstudier og behandlingsutfallsstudier
  • Forskning knyttet til helsefremmende/forebygging og virkningen av sosiale ulikheter i orafacial helse