Hjem
Oral Helse
Forskning

Smerter i ansikt og kjeve

Ansikt- og kjevesmerte

Pasienter med langvarige ansiktssmerter kan få hjelp av Kjevekirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS). Ved HUS jobber et tverrfaglig utredningsteam, med profesjon i smertemedisinsk og odontologisk kompetanse. Forskningsteamet for Smerter i ansikt og kjeve og det tverrfaglige utredningsteamet ved HUS ledes av prof. Annika Rosèn.
Produsent:
I samarbeid med UIB Læringslab og IKO

Hovedinnhold

Forskningsteamet for Smerter i ansikt og kjeve ble etablert i 2013 i forbindelse med et oppdrag fra Helsedirektoratet for å bygge opp et tverrfaglig utredningsteam for pasienter med alvorlig temporomandibular dysfunksjon på Haukeland Universitetssjukehus (HUS). Formålet med oppdraget var å karakterisere pasientgruppen. Nasjonal behandlingstjeneste for pasienter med uavklarte smerter i ansikt og kjeve ble opprettet i 2017 på HUS.

Forskningsteamets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om de ulike smertetilstandene i ansiktet som pasientene blir henvist for. Dette kan bidra til en raskere diagnostisering og videre medføre raskere og riktigere behandling. Forskningen omfatter både klinisk- og basalforskning.

Gruppen har et stort nettverk og jobber tett både med nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. I Bergen foregår forskningen tverrfaglig med flere avdelinger under Klinisk Odontologisk Forskning ved Institutt for Klinisk Odontologi og på Haukeland Universitetssjukehus; Avdeling for Patologi, Avdeling for Kjevekirurgi, Seksjon for smertebehandling og palliasjon og Nasjonal behandlingstjenesten for uavklarte smerter i ansikt og kjever.

 

FORSKNINGSGRUPPEN

Styremedlemmer:

Gruppemedlemmer:

PHD- kandidater:

 • Johannes Fischer, Spesialistkandidat i Kjeveortopedi, NORJIA prosjektet
 • Øyvind Goksøyr, Dobbeltkompetanse kandidat i Odontologi, Tissue Engineering TMJ
 • Ulrik Leidland Opsahl, Dobbeltkompetanse kandidat i Odontologi, Senter for søvnmedisin/HUS
 • Adrian Salinas Fredricson, Tannlege, TMJ prosjekt i samarbeid med Karolinska Institutet
 • Kordian Staniszewski, Tannlege, Orofacial pain related to refractory Temporomandibular disorder- Characterization and follow-up of a patient group

Masterprosjekter, UIB:

Det Medisinske Fakultet:

Institutt for Klinisk Odontologi:

 • Saliha Süslü, 2021: Quality of life in TMD- patients eligible for surgery
 • Kordian Staniszewski og Lisa Willassen, 2020: A three-year follow-up from a Multidisciplinary Evaluation Program for severe Temporomandibular Disorders
 • Kristin Gran Kielland og Anne-Grethe Teigen, 2019: CBCT som diagnostisk verktøy ved utredning av uavklarte smerter
 • Mathilde E. Betten and Madelen E. Ottersen, 2019: Arthroscopic treatment of the TMJ:  Is there a difference in the outcome when steroids are used?
 • Victoria Bjørnland og Marta Hjelle, 2018: Pain in the temporomandibular joint: Is there correlation between clinical pain and findings on MRI-scans?
 • Sebastian Opitz og Usama Mirza, 2018: Oral helse hos pasienter med alvorlig TMD: En deskriptiv studie
 • Solveig Ystgaard & Sinduja Nagendrarasa, 2015: Predisposing Factors in the Development of TMD A Study of Adolescents in Rogaland, Norway.
 • Kristin Angelica Frøysa Hansen og Silje Tolo Engebretsen, 2014: Burning Mouth Syndrome -en kvalitativ studie
 • Solveig Lonbakken og Marianne Gullsvåg, 2014: Risikofaktorer for utvikling av persisterende, langvarig smerte etter kirurgisk ekstirpasjon av underkjevens tredje molar

Det Psykologiske Fakultet:

 • Berit Holsvik og Ida Kristine Solhaug, 2020: Betydning av personlighetstrekk ved langvarige hode- og ansiktssmerter – en systematisk litteraturgjennomgang
 • Ella Aase Anker & Thea Sande, 2019: The Association Between Biopsychosocial Factors and Pain Intensity in a Sample with Severe Temporomandibular Disorder

Master of Science:

 • Christin Thompson, 2020: Do patients with unresolved pain in jaw and face experience any change in quality of life after attending a learning and mastering course?

PhD:

 • Espen Helgeland, 2020: Scaffold- based temporormandibular joint cartilage regeneration
 • Paula Frid, 2020: The temporomandibular joint in juvenile idiopathic arthritis, focusing on quality of life, oral microbiome and intervention

Samarbeidspartnere:

 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Karolinska Institutet, Huddingen, Sverige
 • Eastman Institutet/ Folktandvården, Stockholm, Sverige
 • Massachusetts General Hospital/ Harvard School of Dental Medicine, Boston, USA 
 • Nasjonal Behandlingstjeneste For uavklarte smerter i ansikt og kjeve
 • Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus
 • Universitetssykehus i Nord- Norge
 • ST. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 • Rikshospitalet- Oslo Universitetssykehus
 • NorJIA- Norwegian JIA- Study
 • Tissue Engineering 
 • Blåhvalsgruppen:
  • Annika Rosèn, Professor/UIB
  • Bodil Kristina Lund, Professor/UIB
  • Trond Inge Berge, Professor/UIB
  • Tore Bjørnland, Professor/UIO
  • Heming Olsen Bergem, Førsteamanuensis/UIO
  • Mattias Ulmer, Spesialist i Oral kirurgi/Karolinska University Hospital

FINANSIELL STØTTE

 • Norges Forskningsråd, forprosjekt 2019-2020
 • Helse-Vest 2018, 3 år
 • UiB, samarbeidsmidler Alrekklyngen

PROSJEKTER

I. Outcome from a multidisciplinary evaluation program for TMD, a 3-year follow up, A Rosen, Universitetet i Bergen, Prosjektperiode: 2018 - 2021 

II. Quality of life in TMD patients, a multicenter study in Bergen and Stockholm, A Rosen, Universitetet i Bergen, Prosjektperiode: 2018 - 2023

III. Characterization of temporomandibular disorder- a controlled cross-sectional study. A Rosen, Universitetet i Bergen, Prosjektperiode: 2017 - 2023 

IV. The role of surgical intervention in patients with facial pain and functional impairment of th TMJ, B Lund, Universitetet i Bergen, Prosjektperiode: 2017 - 2021

V. NORJIA TMD and oral health in JIA patients, K Rosendal, Helse Bergen HF, Prosjektperiode: 2015 - 2023 

VI. Etiology, characteristics and risk factors for TMJ ankylosis, B Lund, Universitetet i Bergen, Prosjektperiode: 2019 - 2025

VII. Evaluering av Nasjonale faglige retningslinjer for TMD, A Rosen, Universitetet i Bergen, Prosjektperiode: 2019 - 2023 

VIII. Botoulinum type A block of ganglion in patients with PIFP, Kent Are Jamtøy, Nasjonal institusjon, Prosjektperiode: 2017 - 2023 

IX. Registerforskning av pasienter med ansiktssmerter, A Rosen, Universitetet i Bergen, Prosjektperiode: 2019 - 2023. Internasjonalt samarbeid

X. Presentasjonsfilm av NBT og Orofacial pain research group, A Rosen, Universitetet i Bergen Prosjektperiode: 2019 - 2020  

XI. Informasjonsfilmer om ansiktssmerter for pasienter og pårørende. Et samarbeidsprosjekt med Fakultet for Kunst, Musikk og Design, A Rosen, Universitetet i Bergen, Prosjektperiode: 2019 - 2020

PUBLIKASJONER DE SISTE 5 ÅRENE

 1. Christidis N, Kang I, Cairns BE, Kumar U, Dong X, Rosén A, Kopp S, Ernberg M. Expression of 5-HT3 receptors and TTX insensitive sodium channels (Nav1.8) on muscle nerve fibers in pain free human and patients with chronic myofascial temporomandibular disorders. J Headache and Pain 2014, 15:63.
 2. Lund B, Holmlund A, Wretlind B, Jalal S, Rosèn A. Reactive arthritis in relation to internal derangements of the temporomandibular joint: a case control study. Br J Oral Maxillofac Surg, 2015 Sep;53(7):627-32. doi: 10.1016/j.bjoms.2015.04.008.
 3. Närhi M, Bjørndal L, List T, Rosén A. Pain and Pain Control. Preface for the Nordic Theme 2016.Nor Tannlegeforen Tid. 2016; 126: 9.
 4. Jonasson P, Kirkevang LK, Rosén A, Bjørndal L. Acute dental pain II: pulpal and periapical pain. Nordic theme 2016 in Dental Journals in Scandinavia, 2016. Nor Tannlegeforen Tid. 2016; 126: 20–6.
 5. Berge T, Schjødt B, Bell RF, Johansson A, Paulsberg A-G, Geitung JT, Rosén A. Pain and Pain Control, Nordic theme 2016 in the Scandinavian Dental Journals: I. Assessment of patients with severe temporomandibular disorder in Norway - A multidisciplinary approach. Tandlaegebladet 2015;119;10: 828-836; II. Nor Tannlegeforen Tid. 2016; 126: 114–21. III. Utredning av patienter med smärtsamma käkfunktionsstörningar – Multidisciplinär strategi i Norge. Tandläkartidningen 2016;3:50-59. IV. Vakavista purentaelimistön häiriöistä kärsivien potilaiden arviointi Norjassa.. Suomen hammaslaakarilehti 2016 ;Volum 120.(3) s. 232-240.
 6. Rosén A, Tardast A, Shi TJ. How far have we come in the field of nerve regeneration after Trigeminal nerve injury? Current Oral Health Reports, 2016;3(4):309-313.
 7. Feldreich A, Ernberg M, Rosén A. Reduction in maximal pain after surgery in TMJ patients is associated with decreased beta-endorphin levels- a pilot study. Int J Oral Maxillofac Surg 2017 Jan;46(1):97-103.
 8.  Lynds R, Lyu C, Lyu G, Shi X, Rosén A, Mustafa K, Shi TJ. Neural plasticity in trigeminal ganglia in mice following nerve injury. J Pain Research, 2017;10:349-357.
 9. Østensjø V, Moen K, Storesund T, Rosèn A. Prevalence of Temporomandibular disorder and correlation to life style factors among adolescents in Norway. Pain Res Manag. 2017;2017:2164825. doi: 10.1155/2017/2164825
 10. Salinas Fredricson A, Khodabandehlou F, Kruger Weiner C, Naimi-Akbar A, Adami J, Rosén A. Are there early signs that can predict the development of temporomandibular joint diseases?J Oral Science, 2018 Jun 20;60(2):194-200. http://doi: 10.2334/josnusd.17-0073
 11. Rosén A, Lund B, Berge T. Addressing Non-Responding Chronic TMD Patients Experience from a Multidisciplinary Approach. J Otolaryngol Res. 2017;1(2):116. http://scientificliterature.org/otolaryngology-rapid-release.html
 12. Helgeland E, Shanbhag S, Ostvik Pedersen T, Mustafa K and Rosén A. Scaffold-based TMJ tissue regeneration in experimental animal models: a systematic review. Tissue Eng Part B Rev. 2018 Feb 5. doi: 10.1089/ten.TEB.2017.0429. [Epub ahead of print]
 13. Rosén A, Moen K, Storesund T, Ostensjo V. Prevalence of Temporomandibular disorder and correlation to life style factors among adolescents in Norway. Editor´s pick in Biomedical Advances, ISSN 2573-0355, Feb 2018. http://biomedical-advances.0rg/editors-picks/
 14. Staniszewski K, Lygre H, Bifulco E, Kvinnsland S, Helgeland E, Willassen L, Berge T, Rosen A. Temporomandibular Disorders Related To Stress and HPA-axis Regulation. Pain Res Manag. 2018 May 2;2018:7020751. doi: 10.1155/2018/7020751.
 15. Skeie MS, Frid P, Mustafa M, Jörg Aßmus, Rosén A. DC/TMD Examiner Protocol: Longitudinal evaluation on inter-examiner reliability. Pain Research and Management, Vol. 2018, Article ID 7474608. https://doi.org/10.1155/2018/7474608.
 16. Rosén Annika. Temporomandibular disorder- kan tidlige funn predikere sykdom? BestPractice, Nr. 37 Revmatologi NO, 2018.
 17. Staniszewski K, Lygre H, Berge T, Rosen A. Serum Analysis in Patients with Temporomandibular Disorders: A Controlled Cross-Sectional Study in Norway. Pain Research and Management. Volume 2019, Article ID 1360725, 9 pages https://doi.org/10.1155/2019/1360725
 18. Skeie MS, Gil EG, Cetrelli L, Rosén A, Fischer J, Åstrøm AN, Luukko K, Shi X, Feuerherm AJ, Sen A, Frid P, Rygg M, Bletsa A. Oral health in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis - a systematic review and meta-analysis. BMC Oral Health. 2019 Dec 19;19(1):285. doi: 10.1186/s12903-019-0965-4.
 19. Lund B, Ulmner M, Bjørnland T, Berge T, Olsen-Bergem H, Rosèn A. A disease focused view on the temporomandibular joint: a Delphi process guided classification. Journal of Oral Science, Vol. 62, No. 1, 1-8, 2020.http://doi.org/10.2334/josnusd.19-0128
 20. Helgeland E, Pedersen TO, Mustafa K, Rosén A. Angiostatin-functionalized Collagen Scaffolds for Ectopic Fibrocartilage Regeneration Potential in Rats. J Oral Science, accepted 14th December 2019.
 21. Unell L, Ström D, Ekman K, Johansson A, Arnrup K, Carlsson GE<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=29394870> A 3-year study of patients with tinnitus and jaw muscle tenderness.Cranio 2019 Sep;37(5):304-309. Epub 2018 feb 2
 22. Lindfors E, Arima T, Baad-Hansen L, Bakke M, De Laat A, Giannakopoulos NN, Glaros A, Guimarães AS, Johansson A, Le Bell Y, Lobbezoo F, Michelotti A, Müller F, Ohrbach R, Wänman A, Magnusson T, Ernberg M<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=31247061> Jaw Exercises in the Treatment of Temporomandibular Disorders-An International Modified Delphi Study.J Oral Facial Pain Headache 2019 Fall;33(4):389-398. Epub 2019 jun 24
 23. Wetselaar P, Manfredini D, Ahlberg J, Johansson A, Aarab G, Papagianni CE, Reyes Sevilla M, Koutris M, Lobbezoo F<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=31038764> Associations between tooth wear and dental sleep disorders: A narrative overview.J Oral Rehabil 2019 Aug;46(8):765-775. Epub 2019 mai 12
 24.  Patient-Specific Factors Predicting Outcome of Temporomandibular Joint Arthroscopy: A 6-Year Retrospective Study <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28487216/?from_term=m+ulmner+b+lund+TMJ+arthroscopy>M Ulmner et al. J Oral Maxillofac Surg 75 (8), 1643.e1-1643.e7. Aug 2017.
 25. Predictive Factors in Temporomandibular Joint Arthroscopy: A Prospective Cohort Short-Term Outcome Study <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31564479/?from_term=m+ulmner+b+lund+TMJ+arthroscopy>M Ulmner et al. Int J Oral Maxillofac Surg. 2019.
 26. Johansson A, Gjerde K, Lehmann S, Bjorvatn B, Al-azawy K, Gulati S, Berge ME. Oral appliance therapy for sleep apnoea. Tidsskr Nor Laegeforen 2014;134:1030-1.
 27. Carlsson GE, Ekbäck G, Johansson A, Ordell S, Unell L. Is there a trend of decreasing prevalence of TMD-related symptoms with ageing among the elderly? Acta Odontol Scand 2014;72:714-20. 
 28. Unell L, Johansson A, Ekbäck G, Ordell S, Carlsson GE. Dental status and self-assessed chewing ability in 70- and 80-year-old subjects in Sweden. J Oral Rehabil 2015;42:693-700.
 29. Jonsgar C, Hordvik PA, Berge ME, Johansson AK, Svensson P, Johansson A. Sleep bruxism in individuals with and without attrition-type tooth wear: An exploratory matched case-control electromyographic study. J Dent 2015;43:1504-10.
 30. Hongxing L, Astrøm AN, List T, Nilsson IM, Johansson A. Prevalence of temporomandibular disorder pain in Chinese adolescents compared to an age-       matched Swedish population. J Oral Rehabil 2016;43:241-8.
 31. Gjerde K, Lehmann S, Berge ME, Johansson AK, Johansson A. Oral appliance treatment in moderate and severe obstructive sleep apnoea patients non-adherent to CPAP. J Oral Rehabil 2016;43:249-58.
 32. Storesund A, Johansson A, Bjorvatn B, Lehmann S. Oral appliance treatment outcome can be predicted by continuous positive airway pressure in moderate to severe obstructive sleep apnea. Sleep Breath 2018;22:385-92.
 33. Gjerde K, Lehmann S, Naterstad IF, Berge ME, Johansson A. Reliability of an adherence monitoring sensor embedded in an oral appliance used for treatment of obstructive sleep apnoea. J Oral Rehabil 2018;45:110-15.
 34. Unell L, Ström D, Ekman K, Johansson A, Arnrup K, Carlsson GE. A 3-year study of patients with tinnitus and jaw muscle tenderness. Cranio. 2019;37:304-309.
 35. Wetselaar P, Manfredini D, Ahlberg J, Johansson A, Aarab G, Papagianni CE, Reyes Sevilla M, Koutris M, Lobbezoo F. Associations between tooth wear and dental sleep disorders: A narrative overview. J Oral Rehabil 2019;46:765-75.
 36. Lindfors E, Arima T, Baad-Hansen L, Bakke M, De Laat A, Giannakopoulos NN, Glaros A, Guimarães AS, Johansson A, Le Bell Y, Lobbezoo F, Michelotti A, Müller F, Ohrbach R, Wänman A, Magnusson T, Ernberg M. Jaw exercises in the treatment of temporomandibular disorders-An international modified Delphi study. J Oral Facial Pain Headache 2019;33:389–98.
 37. Lund B, Ulmner M, Bjørnland T, Berge T, Olsen-Bergem H, Rosèn A. A disease focused view on the temporomandibular joint: a Delphi process guided classification. Journal of Oral Science, Vol. 62, No. 1, 1-8, 2020. IF 1.060. http://doi.org/10.2334/josnusd.19-0128
 38. Baranto H, Kruger Weiner C, Burt I, Rosén A. Satisfactory outcomes after orthognatic surgery with surgically assisted rapid maxillary expansion: A follow-up study. J Oral Science, Vol. 62, No. 1, 107-111, 2020. IF 1.060. http://doi.org/10.2334/josnusd.19-0078
 39. Helgeland E, Pedersen TO, Rashad A, Johannessen AC, Mustafa K, RosénA . Angiostatin-functionalized collagen scaffolds suppress angiogenesis but do not induce chondrogenesis by mesenchymal stromal cells in vivo. Journal of Oral Science, J-STAGE Advance publication: July 17, 2020. IF 1.060. https://doi.org/10.2334/josnusd.19-0327
 40. Paula Frid; Divyashri Baraniya; Josefine Halbig; Veronika Rypdal; Nils-Thomas Songstad; Annika Rosen; Johanna Rykke Berstad Berstad; Berit Flatø; Fadhl Alakwaa; Elisabeth Grut Gil; Lena Cetrelli; Tsute Chen; Nezar Al-Hebshi; Ellen Nordal; Mohammed Al-Haroni. Salivary oral microbiome of children with juvenile idiopathic arthritis: A Norwegian cross-sectional study. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology/Microbiome in Health and Disease, accepted 9th October 2020, in press. IF 4.123.
 41. Willassen L, Johansson AA, Kvinnsland S, Staniszewski K, Berge T, and Rosén A. Catastrophizing Has a Better Prediction for TMD than other Psychometric and Experimental Pain Variables. Pain Research and Management, accepted 23rd October 2020, . https://doi.org/10.1155/2020/7893023 
 42. Paula Frid; Thomas A. Augdal; Tore A. Larheim; Josefine Halbig; Veronika Rypdal; Nils Thomas Songstad; Annika Rosen; Karin B. Tylleskär; Johanna Rykke Berstad; Berit Flatø; Peter Stoustrup; Karen Rosendahl; Eva Kirkhus; Ellen Nordal. Efficacy and safety of intraarticular corticosteroid injections in adolescents with juvenile idiopathic arthritis in the temporomandibular joint: A Norwegian 2-year prospective multicenter pilot study. Pediatr Rheumatol Online J. 2020 Oct 1;18(1):75. IF 2.673. doi: 10.1186/s12969-020-00464-3.PMID: 32998740
 43. Fischer J, Slåttelid Skeie M, Rosendahl K, Tylleskär K, Lie SA, Shi X, Grut Gil E; Cetrelli L, Halbig J, von Wangenheim Marti L, Rygg M, Frid P, Stoustrup P, Annika Rosén. Prevalence of Temporomandibular Disorder in children and adolescents with Juvenile Idiopathic Arthritis – a Norwegian cross sectional multicenter study. BMC Oral Health. 2020 Oct 13;20(1):282. IF 2.130. doi: 10.1186/s12903-020-01234-z.
 44. Paula Frid; Divyashri Baraniya; Josefine Halbig; Veronika Rypdal; Nils-Thomas Songstad; Annika Rosen; Johanna Rykke Berstad Berstad; Berit Flatø; Fadhl Alakwaa; Elisabeth Grut Gil; Lena Cetrelli; Tsute Chen; Nezar Al-Hebshi; Ellen Nordal; Mohammed Al-Haroni. Salivary oral microbiome of children with juvenile idiopathic arthritis: A Norwegian cross-sectional study. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology/Microbiome in Health and Disease, 04 November 2020 | https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.602239 IF 4.123.
 45. Helgeland E, Rashad A, Campodoni E, Goksoyr O, Pedersen TO, Sandri M, Rosén A, and Mustafa K. Dual-crosslinked gelatin scaffolds with potential for temporomandibular joint cartilage regeneration. Biomedical Materials, 2021 Feb 16. doi: 10.1088/1748-605X/abe6d9.  IF 3.300. 
 46. S. Handa, D. Keith, J. Abou-Ezzi, A.Rosèn. Neuropathic orofacial pain: characterization of different patient groups using the ICOP 1st edition, in a tertiary level Orofacial Pain Clinic. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology and Oral Radiology. DOI:10.1016/j.oooo.2021.07.021. , IF: 2.589.
 47. EG Gil, AN Åstrøm, SA Lie, M Rygg, J Fischer, A Rosén, A Bletsa, K Luukko, X Shi, J Halbig, P Frid, L Cetrelli, K Tylleskär, K Rosendahl, MS Skeie. Dental caries in children and adolescents with Juvenile Idiopathic Arthritis and healthy controls. A multilevel analysis. BMC Oral Health accepted 9 July 2021. IF: 2.130
 48. Helgeland E, Mohamed-Ahmed S, Shanbhag SV, Pedersen TO, Rosén A, Mustafa K and Rashad A. 3D Printed Gelatin-Genipin Scaffolds for Temporomandibular Joint Cartilage Regeneration. Biomedical Physics & Engineering Express, accepted 17th August 2021.

LITTERATUR

BØKER:

1) Rosèn A, Berge TI. The TMD symposium i Bergen Norway. Conference book 2016 (ISBN 978-82-308-3160-1).

2) Orofacial smärta- multidisciplinärt omhändertagande, red. A. Rosén, Gothia Fortbildning, March 2018 (ISBN 978-91-7741-061-4).

3) Lokalanestesi och smärta. A. Rosén och F. Jarnbring. Studentlitteratur, 2008, ISBN 978-91-44-04820-8. New edition in manuscript, to be published in 2021.

KAPITLER I BØKER:

1. Akut kirurgi: Tand- och käkskador, Rosén et al. Behandlingsprogram för akutmottagningar inom Stockholms läns landsting, 2013, revision 2015 (ISBN 91-85211-83-4).

2. Smärta och smärtbehandling. Vol. 2, kapitel 15.2 Multidisciplinär utredning av orofacial smärta. Liber førlag, 3rd edition (ISBN 978-91-47-11288-3), July 2021.

3. Nordic Textbook in Oral and Maxillofacial Surgery. Editors T. Bjørnland, S.E. Nørrholt, L. Rasmussen and G. Sandor. ISBN 9788762820128. Chapter 10: Postoperative Pain, 20 pages. Munkgaard Publisher. In manuscript 2019, to be published 2021.

4. Smärta och smärtbehandling. Vol. 2, kapitel 15.2 Multidisciplinär utredning av orofacial smärta. Liber førlag, 3rd edition (ISBN 978-91-47-11288-3). Accepted manuscript, to be published 2021.

5. Nordic Textbook in Oral and Maxillofacial Surgery. Editors T. Bjørnland, S.E. Nørrholt, L. Rasmussen and G. Sandor. ISBN 9788762820128. Chapter 10: Postoperative Pain, 20 pages. Munkgaard Publisher. Accepted manuscript, to be published 2021.

6. Lokalanestesi och smärta. A. Rosén och F. Jarnbring. Studentlitteratur, 2008, ISBN 978-91-44-04820-8. Second edition July 2021, ISBN 978-91-44-14073-5.