Hjem
Oral Helse

Register studier og biobanker

Hovedinnhold

  • Orofacial smerte og kronisk smerte - The Hunt study
  • Biobank for primærtenner - MoBaTann
  • Norsk pasientregister (NPR) og Helfo