Hjem

Kraniofacial utvikling, orale infeksjoner og inflammasjoner

Hovedinnhold

Orale infeksjoner og inflammasjoner

I forskningsgruppen ”Orale infeksjoner og inflammasjoner” foregår forskning på noen av de hyppigst forekommende sykdommer i munnhulen; periodontitt (betennelse i festet rundt tannen) og pulpitt (betennelse inne i tannen). I tillegg til disse sykdommene, foregår det også forskning på generelle inflammasjonsprosesser knyttet til forbigående kraftpåvirkning på tenner og Sjögrens syndrom, en autoimmun sykdom som kan gi orale manifestasjoner.

Hovedinnhold

Forskningsgruppens hovedmål er å få økt kunnskap om årsak til og sykdomsutvikling ved disse sykdommene slik at en kan oppnå tidligere og bedre diagnose, behandling eller forebygging. Prosjektene berører mikrobiologiske, immunologiske, genetiske og miljømessige aspekter ved sykdommene. Forskningen omfatter så vel basalforskning som kliniske studier, og det forskes på biologisk materiale både fra mennesker og dyremodeller.Gruppen har nært samarbeid med nasjonale og internasjonale grupper. I Bergen foregår det meste av forskningen på Institutt for klinisk odontologi, Gades institutt, Institutt for biomedisin og Institutt for indremedisin, Det medisinske fakultet, og på Haukeland Universitetssykehus.