Hjem

Oppfølgingsgruppen for barn

Hovedinnhold

Bli med inn - Barne- og ungdomssjukehuset

Vårt mål er å samle all klinisk forskning om vekst, fysisk og psykisk helse og sosial utfall hos barn med risiko for sykdom, avvikende utvikling og kroniske helseplager, og å vurdere betydningen av slike risikofaktorer. Forskningsprosjektene har både et kortsiktige og et langsiktige perspektiv for oppfølgning av risikoeksponeringer relatert til føtal og nyfødt liv, sykdom i barneårene, og vekst og utvikling, inkludert avvikende vektutvikling. Forskningsmetoder inkluderer oppfølging av kohorter, intervensjoner og registerbaserte studier. Gruppen samarbeider tett med Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus, andre sykehus i Helse-Vest og andre steder i Norge, med andre institutt og fakultet ved Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet (HVL), og andre forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Koordinator for gruppen er professor https://www.uib.no/personer/Gottfried.Greve

Vårens møter:

28. mars: Hanna F. Skjåkødegaard: «Familiy-based behavioral treatment of children with severe obesity. Effect on physical activity, sleep behaviour and long-term outcomes”

25. april: Camilla Tøndel: “Intervensjonsstudier hos barn”

23. mai: Program kommer

13. juni: Program kommer

Logo

Vi er forskere fra Haukeland universitetssjukehus, Universitet i Bergen og Høgskolen på Veslandet som forsker sammen til beste for barn og unge med helseplager