Hjem

Petri Kursula laboratorium

Strukturbiologi

Hukommelsens hovedregulator Arc - nå fant vi 3D strukturen

Arc er et protein som er gjerne omtalt som hukommelsens hovedregulator. Det har likhet med noen virusproteiner, og kan danne virus-lignende capsid partikkler. Vi har lykket til å oppløse den tredimensjonale strukturen for første gang.

arc

Akronymet står for "activity-regulated cytoskeleton-associated protein" (Arc), og beskriver et protein som dannes primært når nerveceller i hjernen gjennomgår hukommelse og læringsprosesser. Dessuten er Arc omtalt som det proteinet som avgjør for om våre nerveceller "husker" eller "glemmer" det som skjedde i fortiden. Proteinet binder til mange andre proteiner i post-synapsen, blant annet til seg selv, noe som heter oligomerisering.

Vi ved Institutt for biomedisin har utviklet en prosedyre der vi kan produsere monomerer av hele Arc proteinet i mengder som er tilstrekkelige for å gjennomføre strukturbiologiske analyser. Ved å bruke disse analysene, samt noen biofysikalske metoder, har vi lykkes i å kaste lys over den tredimensjonale strukturen av hele Arc proteinet. Arc foreligger da som et avlangt, men likevel kompakt, molekyl. Våre strukturdata er avgjørende for å kunne forstå de molekylære mekanismene som underligger hukommelse og læring i regi av Arc.

Les hele artikkelen her:

Hallin E.I., Eriksen M.S., Baryshnikov S., Nikolaienko O., Grødem S., Hosokawa T., Hayashi Y., Bramham C.R. & Kursula P. (2018) Structure of monomeric full-length ARC sheds light on molecular flexibility, protein interactions, and functional modalities. J. Neurochem., in press.