Hjem

Petroleum- og Kolloidkjemi

Partikler (TiO2)

En kolloid er et system hvor en fase (fast, væske eller gass) er finfordelt i en annen fase. Fasene er ikke blandbare. Den finfordelte fasen har en størrelse fra 1 nanometer og opp til ca 10 mikrometer. For så små partikler, dråper eller gassbobler har overflategenskapene stor betydning fordi forholdet mellom overflatearealet og volumet til systemet er veldig stort. Vi ser på ulike fenomener knyttet til overflater, egenskaper og bruk av kolloidale systemer. Forskningen som utføres har ulike anvendelser innenfor blant annet oljeutvinning, nanoteknologi og farmasi.

Ny doktorgrad
alette_lobo_viken.jpg

Modifiserte polymerer for auka oljeutvinning

Alette Løbø Viken disputerer fredag 25. januar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Viscosity and Viscoelastic Properties in Hydrophobically Modified Polymers for Enhanced Oil Recovery».

Ny forskning
Pellets

Disse kan erstatte forurensende kull i store kraftverk

Kjemiforskerne skulle utvikle en måte å rense vann på, men havnet i et prosjekt som utviklet en pelletstype som kan erstatte kullfyring i kraftverk.

Annette Meland Johannessen

Økt oljeutvinning gjennom kombinasjon av ulike teknikker

Annette Meland Johannessen disputerer fredag 26. januar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Low Salinity Surfactant Flooding in Sandstone Cores».

Dr Hvidsten
Dr. Hvidsten

Ina Hvidsten

Ina Hvidsten disputerte onsdag 5. juli 2017 for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The Actinomycete Dietzia sp. A14101. Microbial Biosurfactants: A Semi-Quantitative Study of a Gram-Positive Bacterial Strain».

NY DOKTORGRAD
Camilla Løhre

Fornybart drivstoff og kjemikalier fra norsk gran

Camilla Løhre disputerer fredag 27. Januar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The effect of input material pretreatment on product yield and composition of bio-oils from LtL-solvolysis – A continuous process for organosolv fractionation of lignocellulosic biomass and...