Hjem

Petroleum- og Kolloidkjemi

Hovedinnhold

Partikler (TiO2)

En kolloid er et system hvor en fase (fast, væske eller gass) er finfordelt i en annen fase. Fasene er ikke blandbare. Den finfordelte fasen har en størrelse fra 1 nanometer og opp til ca 10 mikrometer. For så små partikler, dråper eller gassbobler har overflategenskapene stor betydning fordi forholdet mellom overflatearealet og volumet til systemet er veldig stort. Vi ser på ulike fenomener knyttet til overflater, egenskaper og bruk av kolloidale systemer. Forskningen som utføres har ulike anvendelser innenfor blant annet oljeutvinning, nanoteknologi og farmasi.

Ny doktorgrad
Hilde Vik Halleraker

Fornybare kjemikalier og drivstoff fra treverk

Hilde Vik Halleraker disputerer 13.11.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Characterization of organic- and aqueous phases from Lignin to Liquid solvolysis".

Ny doktorgrad
Markus Dörner

Geochemical insights into the Cenozoic sequences on Svalbard

Markus Dörner disputerer 20.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Investigation of the molecular and isotopic response to deposition, thermal maturity, hydrocarbon generation, and expulsion".

Ny doktorgrad
solmaz_ghoreishi.jpg

Fra biomasse til fornybart drivstoff og kjemikalier

Solmaz Ghoreishi disputerer 17.01.2020 for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Large-scale conversion of lignin to liquid through formic acid assisted solvolysis in aqueous and ethanolic reaction media: comparison of yields and product compositions".

Ny doktorgrad
alette_lobo_viken.jpg

Modifiserte polymerer for auka oljeutvinning

Alette Løbø Viken disputerer fredag 25. januar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Viscosity and Viscoelastic Properties in Hydrophobically Modified Polymers for Enhanced Oil Recovery».

Annette Meland Johannessen

Økt oljeutvinning gjennom kombinasjon av ulike teknikker

Annette Meland Johannessen disputerer fredag 26. januar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Low Salinity Surfactant Flooding in Sandstone Cores».