Hjem
Forskningsgruppe for psykisk folkehelse
PhD-prosjekt

After the divorce: Economic volatility, mental health, educational outcomes and their associations

Hovedinnhold

Omlag 20,000 barn og unge i Norge opplever at foreldrene sine skiller eller separerer seg hvert eneste år. Selv om de fleste barn tilpasser seg etter skilsmissen, viser forskningslitteraturen at barn og unge med skilte foreldre som gruppe, har noe dårligere psykisk helse og får lavere karakterer på skolen.

En skilsmisse berører flere områder av barn og unges liv: For noen endres hvor og hvordan de bor, og mange familier opplever økonomiske endringer etter en skilsmisse. I dette prosjektet ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan skilsmissen i seg selv, og i samspill med andre livsendringer, påvirker barn og unges psykiske helse og skoleprestasjoner.

Dette prosjektet vil utnytte mulighetene i koblingen mellom ung@hordaland studien, en populasjonsbasert studie av omlag 10,000 ungdommer, og registerbaserte opplysninger om inntekt (fra Inntektsregisteret, SSB) og skolekarakterer (fra Nasjonal Utdanningsdatabase, SSB).