Hjem
Forskningsgruppe for psykisk folkehelse

Potensielt traumatiserende livserfaringer og bruk av helsehjelp

Hovedinnhold

I dette prosjektet vil vi undersøke sammenhenger mellom potensielt traumatiserende livserfaringer (PTE) og bruk av helsetjenester i et ikke-klinisk utvalg av barn og unge. Overordnede problemstillinger er i hvilken grad barn og unge som har opplevd PTE har vært i kontakt med helsevesenet og hvilke faktorer som påvirker bruk av helsehjelp i denne gruppen med tanke på demografiske forhold, ulike typer traumatiserende hendelser og symptombilde. Det vil benyttes innsamlede data fra det epidemiologiske Barn i Bergen studiet (BiB) tilknyttet RKBU Vest ved Norce Helse, hvor potensielt traumatiserende hendelser, psykisk helse og demografiske forhold er rapportert fra foreldre og barnet selv ved datainnsamlinger i 2006 (N=5781, 11-13 år) og 2012 (N=10 220, 16-19 år).På det siste måletidspunktet gir også kobling til Norsk Pasientregister informasjon om kliniske diagnoser og kontakt med psykisk helsevern for barn og unge.