Hjem

Politikk, nettverksstyring og innovasjon

Hovedinnhold

Illustrasjonsbilder

PGI seminaret forsker på politikk og styring i en bredere sammenheng enn det klassiske institusjonsbegrepet. Mekanismer og systemer (governance) knyttes til regulering, nettverk og ulike (borger- og markeds-) roller og posisjoner.

Les mer om forskningsprofilen her

PGI seminaret

PGI-seminaret går hver onsdag kl 10.15-12. Her har vi teoretiske diskusjoner gjennom innlegg fra maste- og Phd-studenter,  stabsmedlemmene og inviterte forskere. I tillegg skal nye masterstudenter gjennom arbeid i seminaret veiledes fram til sin masteroppgave. Dette skjer gjennom utvikling av:

 

▪   Forskningsdesign (AORG322) og

 

▪   Forskningsfelt (AORG323), og deretter

 

▪   Masteroppgaven (AORG350).

 
Tanken er at hvert seminarmøte kan ulike kombinasjoner av innlegg  fra student- og stabsmedlemmer samt gjesteforedrag. Sistnevnte kan også organiseres som ekstratiltak på annet tidspunkt.

Målet med seminarene er at alle, også masterstudenter er forpliktet til å presentere litt grundig et teoretisk arbeid av betydning for masteroppgaven, innledningsvis i sin presentasjon.