Hjem

Politisk organisering og flernivåstyring

Illustrasjonsbilder

Forvaltningspolitikk, administrative reformer og institusjonell endring

 

Eit føremål med denne forskningsgruppa er å studere forvaltningspolitikk, administrative reformer og institusjonell endring i eit fleirnivå-perspektiv. Mange av dei viktige utfordringane både teoretisk og i praksis når det gjeld utforminga og verkemåten til det politisk-administrative systemet ligg i dag i grenseflata mellom forvaltningsnivå, frå det lokale via det regionale til det nasjonale og overnasjonale nivået; i grenseflata mellom offentleg sektor, sivilsamfunnet og privat sektor; og i grenseflata mellom folkevalde og administrative organ.

 

Les mer om forskingsprofilen her

 

Forskergruppe ‘Politisk organisering og flernivåstyring’ Program Forskningsseminar Høst 2020

 

Siste fredag hver måned kl. 14:15-16:00 (med mindre annet er angitt), i Styrerommet Christies gt. 17.

 

Fredag 28 august 

Johannes S. Førde (UiB/ADMORG)

Førde, J. Leaders or facilitators? - The role of agencies in societal security and crisis preparedness in Norway.

 

Fredag 25 september

Arild A. Farsund (UiB/ADMORG)

Farsund, A. The design of EFTA’s new free trade agreements: towards a post-exceptional treatment of agriculture?

 

Fredag 30 oktober

Anchrit Wille (Uni Leiden, NL), ZOOM

Bovens, M. and A. Wille (2020), Indexing watchdog accountability powers a framework for assessing the accountability capacity of independent oversight institutions.

 

Fredag 27 november    

Sofia Jonsson (UiB/ADMORG)

Jonsson et al., The Impunity of Sextortion (project proposal)

Ny publisering
Book cover

Implementering i fokus

Harald Sætren bidrar med kapitel i Sage Handbook of Political Science 2020

Ny publisering
Covid-19 Illustration

Covid-19 og omdømmehåndtering

Per Lægreid og Tom Christensen med ny artikkel der de analysere norske myndigheters håndtering av Corona pandemien

Ny publisering
Illustration: Colourbox

Koronapandemien, ei utfordring for både styringskapasitet og styringslegitimitet

Per Lægreid diskuterer kriterier for vurdering av krisehandteringa og dei norske myndighetene si handsaming av koronapandemien

NY PUBLISERING
Illustrasjon ordsky Covid-19

Vellukka handsaming av Covid-19 i Norge?

Balansen mellom kapasitet og legitimitet i fokus i ny artikkel frå Christensen og Lægreid.

TROPICO blog
illustration photo

Er COVID-19 ei drivkraft for digital omstilling?

COVID-19 har skapt uforutsette utfordringar for korleis me lever, arbeider og samhandlar. Les TROPICO- bloggen om erfaringane med heimekontor og bruken av digitale verkty.