Hjem

Politisk organisering og flernivåstyring

Illustrasjonsbilder

Forvaltningspolitikk, administrative reformer og institusjonell endring

 

Eit føremål med denne forskningsgruppa er å studere forvaltningspolitikk, administrative reformer og institusjonell endring i eit fleirnivå-perspektiv. Mange av dei viktige utfordringane både teoretisk og i praksis når det gjeld utforminga og verkemåten til det politisk-administrative systemet ligg i dag i grenseflata mellom forvaltningsnivå, frå det lokale via det regionale til det nasjonale og overnasjonale nivået; i grenseflata mellom offentleg sektor, sivilsamfunnet og privat sektor; og i grenseflata mellom folkevalde og administrative organ.

 

Les mer om forskingsprofilen her

Ny bok
Societal Security and Crisis Management  Governance Capacity and Legitimacy

Ny bok - Societal Security and Crisis Management

Ny bok med bidrag fra bl.a. Per Lægreid, Lise H. Rykkja, Johannes Førde, Ole Danielsen og Jacob Aars.

Nyhet
Bokomslag sentralforvaltningen stabilitet og endring gjennom 40 år

Nye bidrag fra Per Lægreid

Per Lægreid har kommet med nye faglige bidrag.

Rettleiingsseminar

Forskargruppa samlast onsdagar frå 14.15 til 16.00 på seminarrommet i 3.etg i Christiesgate 17.

Dette er eit forskingsseminar for forskargruppa om politisk organisering og flernivåstyring ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Seminaret skjer i samarbeid med kollegaer ved Rokkansenteret. Eit sentralt tema er handlingsvilkår for ein aktiv forvaltningspolitikk med vekt på samspelet mellom bevisst styring og tilpassing til internasjonale doktrinar og etablert forvaltningskultur og tradisjon.

 

Forskingsseminar

Forskargruppa har også eit forskingsseminar siste fredag i kvar månad, der medlemmar av gruppa legg fram utkast til paper og artiklar.