Hjem

Politisk organisering og flernivåstyring

Hovedinnhold

Illustrasjonsbilder

Forvaltningspolitikk, administrative reformer og institusjonell endring

Eit føremål med denne forskningsgruppa er å studere forvaltningspolitikk, administrative reformer og institusjonell endring i eit fleirnivå-perspektiv. Mange av dei viktige utfordringane både teoretisk og i praksis når det gjeld utforminga og verkemåten til det politisk-administrative systemet ligg i dag i grenseflata mellom forvaltningsnivå, frå det lokale via det regionale til det nasjonale og overnasjonale nivået; i grenseflata mellom offentleg sektor, sivilsamfunnet og privat sektor; og i grenseflata mellom folkevalde og administrative organ.

Les mer om forskingsprofilen her

Forskergruppe ‘Politisk organisering og flernivåstyring’ Program Forskningsseminar Våren 2021

Fredag 29. januar: Chris Hagen Magnussen: «Når politisk myndighet trumfer faglig kyndighet»

Fredag 26. februar: Monica Naime: «Actions to promote gender equality in the context of COVID. A multilevel account from Mexico».

Fredag 19. mars: Alfa Winge. Tittel kommer.

Fredag 30. april: Hanna Jones. Tittel kommer.

Fredag 28. mai: Siril Kobbeltvedt Herseth. Tittel kommer.

Årets tidsskriftartikkel 2020
Chris H. Magnuessen

Frå masteroppgåve til prisnominasjon

Chris H. Magnussen nominert til Årets tidsskriftartikkel 2020 for sin artikkel basert på masteroppgåva.

Nyhet | Pandemi
Sjukehus skilt

– Krisen har vist oss hvor viktig samvirke er mellom aktører

Hvordan fungerer samhandlingen mellom viktige institusjoner lokalt og regionalt når krisen treffer? Dette skal et UiB-ledet prosjekt finne mer ut om mens koronapandemien fortsatt pågår.

Nye utgåver
Book cover

Klassikarar i ny utgåve.

Til hausten kan ein sjå fram til at to klassiske lærebøker kjem ut i ny utgåve.

Nyhet
Zuzana Murdoch

Legitimitetskrise og byråkratisk representasjon – endring over tid?

Professor Zuzana Murdoch ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er medforfatter i ny artikkel med tittel “Legitimacy crises and the temporal dynamics of bureaucratic representation” i tidsskriftet Governance.