Hjem

Politisk organisering og flernivåstyring

Hovedinnhold

multilevel

Forvaltningspolitikk, administrative reformer og institusjonell endring

Eit føremål med denne forskningsgruppa er å studere forvaltningspolitikk, administrative reformer og institusjonell endring i eit fleirnivå-perspektiv. Mange av dei viktige utfordringane både teoretisk og i praksis når det gjeld utforminga og verkemåten til det politisk-administrative systemet ligg i dag i grenseflata mellom forvaltningsnivå, frå det lokale via det regionale til det nasjonale og overnasjonale nivået; i grenseflata mellom offentleg sektor, sivilsamfunnet og privat sektor; og i grenseflata mellom folkevalde og administrative organ.

Les mer om forskingsprofilen her               Oversikt over gruppens medlemmer

 

Forskningsseminar for "Politisk organisering og flernivåstyring" Høsten 2021

Fredag 27. august: Regine Paul: “To automate or not to automate: conceptualizing the variable regulation of automated decision-making in public administrations”.

Fredag 24. september: Jacob Aars: "The Norwegian Panel of Administrative Officials – Current Status and Future Plans".

Fredag 19. november: Kiran Auerbach, Marta Eidheim, Anne Lise Fimreite: "Geographic Identities in the 21st century".

 

Ny publikasjon
Contract

Oppdragsbrev som målstyringsverktøy?

Universitetslektor Johannes Førde med ny artikkel i International Journal of Public Administration.

Akademisk impact
Lise Rykkja Instituttleiar Administrasjon og organisasjonsvitskap UiB

Rykkja mellom dei 100 mest innflytelsesrike i verda!

Professor i statsvitskap Lise Rykkja er med som einaste nordmann på Apolitical si liste over dei hundre akademikarane i verda som påverkar statsforvalting og regjering mest.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Blindsoner for nasjonal sikkerhet

Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med innlegg om samfunnssikkerhet i Dagens Næringsliv

Ti år siden 22. juli-angrepene:
Bilde fra rettssaken mot Breivik

Spørsmålene Norge måtte ha svar på

Etter sjokket og sorgens akutte fase, kom spørsmålene. Hvorfor fikk ikke ungdommene på Utøya hjelp raskere? Hva motiverte Anders Behring Breivik til å drepe 77 mennesker, mange av dem barn? Hvordan skulle de etterlatte klare å leve videre? Møt fire UiB-forskere fra ulike fagfelt som har nærmet seg...