Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Forskargruppa

Ønsker du å ta kontakt med medlemmer av gruppen, eller har spørsmål om aktiviteter, publikasjoner m.m., vennligst ta kontakt gjennom forskergruppens medlemmers personlige nettsider.

Politisk organisering og flernivåstyring
Foto/ill.:
Karolina Poltorak

Hovedinnhold

Lars Chr Blichner

Politisk teori, Endringsprosesser, EU, Den europeiske union, InternasjonaliseringPolitisk teori, Endringsprosesser, EU, Den europeiske union, Internasjonalisering

Arild Aurvåg Farsund

Flernivåstyring, Governance, Handelspolitikk, Institusjonell teori, Komparativ offentlig politikk, Landbrukspolitikk, Matsikkerhet, Offentlig administrasjon, Organsisasjonsteori, WTO

Johannes Sandvik Førde

E-forvaltning, Offentlig forvaltning, Organisasjonsteori, Samfunnssikkerhet, Institusjonell teori

Dag Runar Jacobsen 

Etter- og videreutdanning, Offentlig forvaltning og politikk, Organisasjonsteori, Reformer i offentlig sektor, Forvaltningspolitikk

Sofia Jonsson

Collaborative Governance, Corruption, Democracy and Democratization, Digital government, Gender, Human trafficking, Prostitution law, Survey Methodology

Per Lægreid

Offentlig forvaltning og politikk, Organisasjonsteori, Reformer i offentlig sektor, Samfunnssikkerhet, Krisehåndtering, Institusjoner, Forvaltningspolitikk, NAV, Komparativ forvaltning, Sentraladministrasjonen

Zuzana Murdoch

Bureaucratic Elites, European Commission, Governance, Lobbying, Organization theory, Political socialization, Public administration, Representative Bureaucracy, Social capital, The European Union

Karolina Poltorak

Kristin Rubecksen

Lise H. Rykkja

Administrative reform, Collaborative Governance, Coordination, Crisis management, Digital government, Institutional theory, Organization theory, Political science, Public administration, Public policy, Public sector reform, Societal security, Wicked Problems

Harald Sætren

Organisasjonsteori, Institusjoner, Komparativ metode, Komparativ politikk, Public policy

Jacob Aars

Bypolitikk, Demokrati, Frivillig sektor, Governance, Kommunalpolitikk, Lokalpolitikk, Offentlig forvaltning, Politisk deltakelse, Reformer i offentlig sektor, Sivilsamfunn, Valgforskning

The Department of Administration and Organization Theory

Mailing adress: Pb. 7802, 5020 Bergen

Visiting adress: Christiesgate 17, 5007 Bergen