Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Forskargruppa

Om du ynskjer kontakt med medlemmer i gruppa eller har spørsmål om aktivitetar, publikasjonar ol. er det berre å ta kontakt:

Per Lægreid (leiar)

professor

Tlf: 55 58 25 53

E-post: Per.Lagreid@aorg.uib.no


Sjå og forsiden med oversikt over medlemmar i gruppa.

 

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Postadresse: Pb. 7802, 5020 Bergen

Besøksadresse: Christiesgate 17, 5007 Bergen

 

E-post: post@aorg.uib

Tlf.: 55 58 21 75/78

Fax: 55 58 98 90