Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Publikasjon av Christensen og Lægreid

"Reforming Norway's welfare administration" er en publikasjon om NAV-reformen utgitt av Statskontoret i Stockholm. De har gitt to norske forskere, Per Lægreid og Tom Christensen, i oppdrag å beskrive reformen, reformprosessen og dens mulige virkninger.

Hovedinnhold

De to svenske forskerne  Martin Fransson og Johan Quist ved Karlstad Universitet introduser publikasjonen ved å sette den norske erfaringen i en svensk kontekst.

"Reforming Norway's welfare administration" i full tekst