Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Reaksjonar på 22/7-kommisjonen

I etterkant av framlegginga rapporten frå 22. juli-kommisjonen har det komme fleire innspel frå forskarar ved institutet.

Hovedinnhold

I dagens (23.08.12) utgåve av Dagens Næringsliv kan ein lesa innlegget frå Anne Lise Fimreite, Peter Lango, Per Lægreid og Lise Hellebø Rykkja under overskrifta: "Uklart frå kommisjonen". Dei seier seg enige i diagnosen kommisjonen kjem fram til, men setter spørsmålsteiken ved medisinen dei tilrår.

 

Tidligare i veka kunne ein og lese Per Lægreid sine innspel i Bergens Tidene (22.08.12) "Gapet mellom ansvar og makt" og i Dagens Næringsliv (20.08.12) "Vi må tenke nytt om demokratisk ansvar".