Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Hovedinnhold

Fagforbundet og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen inviterte til felles konferanse under tittelen "Styring i offentlig sektor" i slutten av oktober 2009. Idunn.no har lagt ut ein artikkel om denne konferansen på sine nettsider. Les artikkelen