Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Nordmenn godtar telefonavlytting og politiransakelse

Nordmenn er villige til å akseptere telefonavlytting og politiransakelse på gata som ledd i kampen mot terror. Langt færre går med på fengsling uten lov og dom, ifølge forskningsprosjektet Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering, ledet av Per Lægreid.

Hovedinnhold

Forskningsprosjektet Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering undersøker organiseringen av samfunnssikkerhet i et system med flere forvaltningsnivåer. Et av delprosjektene; "The Role of Trust, Religion and
Political Affiliation in Attitudes to Anti-Terror Measures", handler om folks holdninger til ulike tiltak for å øke sikkerhet og håndtere krisesituasjoner.

Les hele oppslaget på Forskningsrådets sider