Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

NOAS seminar om utlendingsnemdas framtid

Tirsdag 11. mai arrangerte Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) sitt årlige fagseminar i Litteraturhuset. De frammøtte fikk høre tre innledere med hver sine innfallsvinkler til utlendingsnemdas framtid, før politikere fra fem av stortingspartiene fikk slippe til og debattere. Professor Per Lægreid fra Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap var en av innlederne.

Hovedinnhold

De andre innlederne var Michael Williams; tidligere leder av Flyktinggruppernas och Asylkomiteernas Riksråd (FARR) og Høyesterettsadvokat Jonas Myhre. Les mer om seminaret på NOAS egne sider